Detaljer


Tannpleier Valentinlyst tannklinikk

Det er ledig 1 års vikariat som tannpleier i 100 % stilling, ved Valentinlyst tannklinikk. 
Klinikken har 4 behandlingsrom og 7 ansatte.                                                                                                    
Du må levere politiattest i henhold til Helsepersonelloven § 20a.                                                                 
Trøndelag fylkeskommune har 6 måneders prøvetid.                                                                                       
Stillingen er ledig for tiltredelse desember 2020. Det er også mulighet til å arbeide i en 40 % stilling i november.

Arbeidsoppgaver
Stillingen omfatter behandlingstilbud til alle grupper i befolkningen, også voksne betalende pasienter.
Du må regne med utadrettet arbeid som f.eks ved skoler og sykehjem.
Arbeid ved andre klinikker kan bli aktuelt etter nærmere avtale.
Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som tannpleier.
Du må kunne kommunisere godt på norsk/skandinavisk, skriftlig og muntlig. 
Vi vektlegger yrkeserfaring.
Vi ønsker at du har generell datakunnskap og kjennskap til Opus.
Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

  • Faglig dyktig
  • God til å kommunisere og samarbeide
Vi tilbyr
Ordnede arbeidsforhold.
Lønn etter Hovedtariffavtalen.
Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger.                               
Det er gode betingelser ved ambulering.
2 % pliktig fratrekk til pensjonsordning KLP.