Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Tannlege ved TkMidt og Brundalen tannklinikk

Offentlig forvaltning

Vi har et vikariat i 100 % kombinasjonsstilling ved Brundalen tannklinikk og TkMidt. Stillingen fordeler seg på 60 % klinisk stilling i DOT og 40 % stilling i tverrfaglig TOO team ved TkMidt.

Brundalen tannklinikk har et godt omfang pasienter i alle grupper. Her tilbys et variert spekter av tannbehandling.
Klinikken har 9 behandlingsrom og 15 ansatte. Brundalen tannklinikk er den største klinikken i distrikt Trondheim øst med for tiden 6 tannleger og 2 tannpleiere. Arbeid ved andre klinikker i Trondheim øst kan være aktuelt ved behov.

TkMidt er ett av totalt fem regionale odontologiske kompetansesentre i Norge, og er lokalisert i Teknobyen i Trondheim. Senteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. Kompetansesentrenes samfunnsoppdrag er å bygge opp regionale kompetansemiljø som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.
 
TOO-tilbudet er et unikt prosjekt i verdenssammenheng. TOO-tilbudet hjelper pasienter som har vært utsatt for tortur, seksuelle overgrep eller vold eller som har odontofobi, og som av disse årsakene ikke mestrer ordinær tannbehandling. Behandlingstilbudet er todelt der pasienten i fase 1 mottar angstbehandling i tverrfaglig team på TkMidt, mens hen i fase 2 får restaurert tannsettet i eksterne tannbehandlerteam. Som tannlege i tverrfaglig team TOO tilbyr du, i samarbeid med tannhelsesekretærer, tannpleiere og psykologer, veldokumentert angstbehandling og traumesenstiv tilrettelagt behandling. Målet med behandlingen er å gjøre pasienten i stand til å mestre enkel og nødvendig tannbehandling og ivareta god oral helse. Den helhetlige tilnærmingen til oral helse som brukes i TOO-tilbudet gjør oss til et unikt tilbud med høy måloppnåelse hos pasientene, både når det kommer til det å klare å motta tannbehandling, men også forbedret livskvalitet generelt. På denne måten er TOO-prosjektet et viktig bidrag inn mot bedret folkehelse.
 
Vi søker deg som ønsker å hjelpe en sårbar pasientgruppe og bidra til at den enkeltes orale, og dermed generelle, helse bedres. Du trives med en litt annerledes og givende arbeidshverdag og ønsker å bruke din kompetanse som tannlege på en ny måte gjennom å forene fagfeltene odontologi og psykologi. 

 

Trøndelag fylkeskommune har 6 måneders prøvetid.
Du må levere politiattest i henhold til Helsepersonelloven § 20a.
Stillingen er ledig for tiltredelse fra og med 1. september.

Kvalifikasjoner:

Den som tilsettes må ha norsk autorisasjon som tannlege.
Du må kunne kommunisere godt på norsk/skandinavisk, skriftlig og muntlig. 
Vi vektlegger yrkeserfaring som tannlege og relevante referanser.
Vi ønsker at du har generell datakunnskap og behersker Opus.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er:

  • Faglig dyktig og trygg i rollen
  • God til å kommunisere og samarbeide
  • Omgjengelig og initiativrik i arbeidsmiljøet
  • Empatisk og sensitiv, rolig og tålmodig i behandlingssituasjonen og i kontakt med pasientene 

Vi tilbyr:

Ordnede arbeidsforhold.
Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger.
2 % pliktig fratrekk til pensjonsordning KLP.
Det er gode betingelser ved ambulering.

 

Opplæring og veiledning i psykologisk teori og metodikk
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter
Gode kommunale pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Lønn etter avtale.
Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.