Detaljer


Tannhelsetjenesten - Tannleger (tilkallingsvikarer)

Beskrivelse

Tannhelsetjenesten søker etter tannleger som i kortere perioder kan jobbe som tilkallingsvikarer ved noen av våre tannklinikker.

Dette på grunn av sykdom og/ eller vakanser. 

Vi søker etter deg som på grunn av alderspensjonering nylig har sluttet som tannlege i offentlig eller privat sektor eller som av andre grunner har ledig kapasitet. 

Vikaren(e) må kunne kontaktes/ tilkalles ved behov.

Vi ber om at det oppgis på søknaden hvilke klinikker eller geografiske områder som er aktuelle. Videre hvilke dager/ perioder i året man har ledig kapasitet og ønsker å stå oppført som vikar.

Vi søker deg som

 • har norsk autorisasjon som tannlege
 • vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 • jobber selvstendig
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikker
 • faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtalevilkår
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • timelønnet utfra antall timer man engasjeres
 • alle våre tannklinikker har voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte 
  behandlingsgruppene

Kvalifikasjoner

 • tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis og referanser

Vi stiller krav om at

 • du må ha norsk autorisasjon som tannlege
 • du må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.