Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Tannhelsetjenesten - 50 % fast psykolog til TOO-tilbudet, Lillehammer tannklinikk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Tannhelsetjenesten i Innlandet har ledig 50 % fast stilling som psykolog til TOO-tilbudet, Lillehammer tannklinikk med tiltredelse snarest.

Arbeidssted er ved Lillehammer tannklinikk, Storgata 179, 2615 Lillehammer.

Om TOO-tilbudet

TOO tilbudet gis til pasienter som har vært utsatt for tortur(T),Overgrep(O) og Odontofobi(O) 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet har tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO-tilbud). Tilbudet er en del av en nasjonal satsing og innebærer tilvenning og eksponeringsbehandling til tannbehandlingssituasjonen.

Den utlyste stillingen vil inngå i tannhelsetjenestens TOO virksomhet og psykologen vil arbeide i team med tannleger og tannhelsesekretærer.

Mer om TOO-behandling, se www.tooinfo.no
Mer om TkØ, se www.tkost.no

Stillingen er fast og 50 % ved Lillehammer tannklinikk. Det er også en 50 % fast psykolog tilsatt ved TOO-tilbudet for Elverum og Hamar tannklinikk. Tiltredelse etter avtale. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Arbeidsoppgaver

Som psykolog i TOO-prosjektet arbeider du selvstendig eller sammen med tannlege for å gjøre pasienten i stand til å motta tannbehandling.
Når pasienten har gjennomført tilvenning til tannbehandlingssituasjonen henvises pasienten videre til tannbehandlerteam for nødvendig tannbehandling.

Stillingen innebærer eksponeringsbehandling (bruk av CBT), veiledning og oppfølging av behandlingsteamene, kvalitetsutvikling og deltagelse i behandlingsplanlegging i tverrfaglige team. Du vil også delta i arbeidet med kompetanseheving og fagutvikling for området.

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • klinisk erfaring
 • erfaring med eller interesse for arbeid innen traumefeltet
 • erfaring og/eller utdanning innen kognitiv terapi
 • erfaring og/eller utdanning i veiledning
 • ønskelig erfaring fra tilsvarende arbeid med pasientgruppene
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • evne til å jobbe selvstendig
 • ta initiativ

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø og arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • hyggelig arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommune tilsettingsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.