• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  26.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5758972
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Takkelbefal Kystvakten 

Bli en del av Kystvakten og bidra til beskyttelsen av norske kyst- og havområder. Kystvakten er primær myndighet i havområdene rundt Norge. Oppgavene til Kystvakten er i samsvar med lov om Kystvakten, hvor hovedoppgavene er suverenitetshevdelse, søk- og redning, fiskeri- og miljøoppsyn, kontroll av utenlandske fartøy, oljevern- og sikkerhetsberedskap samt bistand til andre statlige etater.

Kystvakten består av 15 fartøy; 5 indre kystvaktfartøy, 6 Ytre kystvaktfartøy og 4 helikopterbærende kystvaktfartøy.  Fartøyene opererer i hele kystvaktens ansvarsområde hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon. Bli en del av vårt team og bidra til å sikre Norges maritime trygghet og integritet.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Du har gjennomført Førstegangstjeneste
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt medisinsk skikkethet iht stilling. 
 • Du må gjennomføre og bestå fysisk test med karakter 4 for utholdenhet og 4 for styrke. Se www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
 • Inneha teori til å løse sertifikat for dekksoffiser D1
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse
 • Du må tilfredsstille krav til å kunne gjennomføre Forsvarets Befalsskole

Bør krav:

 • Befalsutdanning (GBU) eller offisersutdanning (GOU)
 • Inneha minimum dekksoffiser sertifikat D4

Personlige egenskaper:

  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på norsk 
  Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
  Du har gode samarbeidsevner og evner å ha helhetsoversikt.
  Du er initiativrik, fleksibel, systematisk og har gode vurderingsevner, samt innehar stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team.

  Du har stor arbeidskapasitet og evne til å løse oppdrag under utfordrende forhold
  Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse
  Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Dette gjør at vi får et godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine. Når du laster opp vedlegg av vitnemål, attester og sertifikater, merk dem godt med en forståelig tekst.  Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger som bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Aktuelle og kvalifiserte kandidater vil bli kalt inn til førstegangs intervju, må påregne å gjennomføre fysisk test og medisinsk utsjekk.

Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode (SKO) 1564 kvartermester, 1565 senior-kvartermester eller

 

1566 Skvadronsmester.  

SKO 1564 (OR5): lønnstrinn 39-48, som er for tiden er kr. 432.800-487.800,- brutto per år
 SKO 1565 (OR5+):lønnstrinn 42-51, som for tiden  er kr. 448.900-509.300,- brutto per år                                                                                                                                           
 SKO 1566 (OR6): lønnstrinn 51-62, som er for tiden kr. 509.300 - 604.900,- brutto per år.

Det vil tilkomme variable tillegg iht vakt og seilingsdøgn.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting: 
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.  

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting som navigatør med befalsskole medfører en fast tilsetting på T60 vilkår i Sjøforsvaret. Avhengig av ansiennitet, utdanning og erfaring vil man bli tilsatt i gradsspennet Kvartermester (OR5) til Skvadronsmester (OR6).

Tilsetting som navigatør uten befalsskole medfører fast tilsetting med utvidet prøvetid for gjennomføring av etatsutdanning etter statsansatteloven §15 (6) frem til befalsskole er gjennomført og bestått. Avhengig av ansiennitet, utdanning og erfaring vil man bli tilsatt i gradsspennet Visekonstabel (OR2) til konstabel (OR4).   

Som navigatør er man tilsatt i Sjøforsvaret og disponert til Kystvakten om bord på et av kystvaktens fartøy i en stilling med krav til dekksoffisersertifikat. Har du ikke løst ut sertifikatet enda kan du gjennomføre kadetttiden i samme stilling.

   

  • Bedrift
   Forsvaret
  • Søknadsfrist
   26.06.2024
  • Heltid/Deltid
   Heltid
  • Ansettelsesform
   Fast
  • Utdanningskrav
   Påkrevet
  • Arbeidserfaring
   Ønskelig
  • Adresse
   8400, SORTLAND
   SORTLAND
  • Antall stillinger
   1
  • karriere-kode
   5758972
  • Se her for andre jobber fra Forsvaret