Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Systemutvikler (spesialingeniør)

Offentlig forvaltning

Institutt for kreftgenetikk og informatikk forsker innen biomedisin og informatikk og bruker informatikk som verktøy for å studere genetiske forandringer i kreft. Vi er verdensledende i bruk av kunstig intelligens i patologi og arbeider med å utvikle nye metoder for bedre kreftdiagnose og dermed bedre tilpasning av behandling til den enkelte pasient. Instituttet benytter seg av moderne digital mikroskopi med flere patologiskannere og lysmikroskop som vi har robotisert for automatisk avbildning og vi utvikler også egne skannere. Vi har et eget forskningslaboratorium og en høyspesialisert programvareutviklergruppe.
Se Institute for Cancer Genetics and Informatics https://www.icgi.no/og https://www.domore.no/ for mer informasjon.

Seksjon for anvendt informatikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk søker etter en dyktig utvikler med prosjektansvar i fast stilling. 

Instituttet har en egen enhet for applikasjonsutvikling som i dag består av 8 utviklere og 7 vitenskapelig ansatte. Vi utvikler applikasjoner og algoritmer for forskningsprosjekter ved instituttet der et hovedmål er å utvikle prognostiske markører for kreftpasienter basert på ulike bildemodaliteter. Vi bruker både tradisjonell bildeanalyse og dyp læring med nevrale nett for oppgaver som segmentering og klassifikasjon, med rammeverk som TensorFlow og PyTorch. Vi utvikler applikasjoner på plattformene Windows, Linux og iOS. Vi bruker ofte Matlab og Python for prototyping og testing av nye metoder. I tillegg har vi i enkelte av våre prosjekter også en del web-utvikling. Våre utviklere jobber ofte tett sammen med brukere og forskere, og en viktig del av jobben er å sette seg inn i og forstå deres behov. Dersom stillingen blir besatt av en som allerede er ansatt i organisasjonen kan et eventuelt frigjort engasjement også besettes i den samme prosessen.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Variert programmering i forskningsprosjekter
 • Avansert bildeanalyse i store bilder
 • Trening og evaluering av modeller for dyp læring 
 • Sikre stabil drift av dyplæringsressurser (maskinvare, programvare)
 • Utvikle og evaluere nye metoder i biomedisinsk bildeanalyse
 • Arbeide både selvstendig og i team med utvikling og integrasjon av applikasjoner til bruk i instituttets forskningsprosjekter
 • Analyse av medisinske forskningsdata
 • Resultatrapportering (hvor vitenskapelig publisering kan bli aktuelt)
 • Vurdere og teste nye verktøy og teknologier
 • Windows-programmering med .NET
 • Web-programmering kan bli aktuelt
 • Arbeide tett med andre utviklere og forskere i et akademisk miljø

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i relevant fagfelt
 • Gode programmeringsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og systematisk med metodeutvikling og anvendelse av metode i store datasett
 • Kunnskap og interesse for matematikk og statistikk
 • Erfaring med bruk av programmeringsspråk som f.eks. Matlab, Python, R og C#
 • Gjerne kjennskap til:
  Maskinlæring og trening av dype nevrale nett i bildeanalyse 
 • PyTorch, TensorFlow og/eller andre aktuelle rammeverk for dyp læring
 • God teknisk innsikt og kjennskap til Unix-miljø er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å ta i bruk nye verktøy og teknologier
 • Ønske om å arbeide i forskningsprosjekter som en del av et team
 • Nysgjerrig og kreativ, ryddig og løsningsorientert
 • God teknisk forståelse

Vi tilbyr:

 • Et spennende og innovativt forskningsmiljø på høyt nivå
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale