• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3667211
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Systemkoordinator

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% stilling som systemkoordinator og leder for koordinerende enhet. Stillingen er organisert i Tjeneste- og utviklingsavdelingen. Tjeneste- og utviklingsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om helse- og omsorgstjenester samt ansvar for fag- og styringsprogrammer. I tillegg til saksbehandlere, har avdelingen fagkoordinatorstillinger innen demens, psykisk helse, kreft, rehabilitering, velferdsteknologi og tjenester til funksjonshemmede. Til avdelingen ligger også koordinerende enhet.

Vi tilbyr

Som systemkoordinator og leder for koordinerende enhet får du mulighet til å være med å påvirke utformingen av fremtidens kommunale tjenester for de med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Vi kan tilby en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi jobber i et tverrfaglig og kreativt miljø.

 • Arbeidstid og fleksitid i henhold til kommunens rutiner
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

Innhold i stillingen

 • Ivareta funksjonen koordinerende enhet i kommunen
 • Systemansvarlig for individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • Har beslutningsmyndighet til å utpeke koordinator for individuell plan overfor ansatte som arbeider med mennesker som mottar langvarige og sammensatte tjenester
 • Sikre "en dør inn prinsippet" i kommunen for brukere, samt interne og eksterne samarbeidspartnere innenfor habilitering og rehabilitering
 • Lede arbeidslag for koordinerende enhet i tråd med oppdrag gitt av Rådmannens ledergruppe. Arbeidslagets oppgaver er:
  • være pådriver for å sikre systemer for god tverrfaglig samordning
  • utvikle helhetlige og målrettede tjenestetilbud 
  • sikre samhandling for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov i et løsningsfokusert perspektiv
  • drøfte og finne løsninger på overordnet nivå, for videre fremdrift i saker som berører flere sektorer. Løsningene skal ha et sektorovergripende, økonomisk og brukervennlig perspektiv
 • Utvikle og implementere elektronisk individuell plan
 • Lede prosesser i tverrfaglige prosjekter og samarbeidsgrupper i kommunen 
 • Sikre informasjon til aktuelle målgrupper og samarbeidspartnere
 • Sikre helhetlige og koordinerte tjenester
 • Bidra til kvalitet på tjenesten 
 • Være pådriver til tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Veiledning- og undervisningsansvar for kommunens koordinatorer for individuell plan
 • Motta søknad, saksbehandle og fatte vedtak om individuell plan
 • Hovedansvarlig for å opprette, kvalitet sikre og revidere rutiner for koordinerende enhet i Compilo. Kommunens kvalitetssystem
 • Deltager i arbeidslag

Krav og ønsker til deg

 • Bred erfaring fra helse- og omsorgstjenesten og offentlig tjeneste
 • Etter- eller videreutdanning innen relevante fagområder vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse i bruk av IKT og aktuelle programmer

Søkeren må også:

 • Ha et brennende engasjement for tverrsektorielt samarbeid
 • Ha høy arbeidskapasitet og evne til å ta ansvar for egen faglig utvikling
 • Jobbe strukturert og effektivt i en travel hverdag
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Trives i rollen som formidler av fag- og utviklingsprosesser
 • Evne til å systematisere eget arbeid og arbeide selvstendig
 • Ha en tverrfaglig og kunnskapsbasert fagplattform

Personlig egnethet tillegges stor vekt

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Helsefaglig utdanning på høyskole-  eller universitetsnivå
 • Søker må ha førerkort

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I stillingen der det kreves, må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse. 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3667211
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune