Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiestudenter/sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter sykepleierstudenter til studentstilling! Er du sykepleierstudent og ute etter en lærerik arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke i akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Vi er et akuttsykehus og i akuttmottaket tar man imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har også skadepoliklinikk og 2 observasjons-senger.

Den interkommunale legevakten i Flekkefjord er lokalisert i akuttmottaket, og sykepleiere i akuttmottaket betjener legevaktsentralen og bistår på legevakten på kveld, natt og i helgene.

Som sykepleierstudent i avdelingen vil du få erfaring innenfor flere fagområder og en unik mulighet til personlig og faglig utvikling i trygge rammer, både i akuttmottaket og på legevakt. Du vil få egen stillingsbeskrivelse med oversikt over ansvar og oppgaver og du vil på hver vakt ha en ansvarlig sykepleier sammen med deg.

Vi har ledig 2 x 20% vikariat for 2. og 3. års sykepleierstudenter med arbeid p.t hver 3. helg, samt arbeid i minimum 6 uker i 80-100% stilling på sommeren i henhold til SSHF sine kompensasjonsordninger.

Avdelingen har fleksiturnus med mulighet til å ønske vakter og helger, slik at arbeidstiden kan tilpasses studiet/praksisen din.

Vi søker også etter sykepleiere til ferievikariat sommeren 2023 (uke 25-33), med egne rekrutteringstillegg og mulighet for videre vikariat fra høsten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak, triagering, igangsetting av tiltak og behandling av pasienter med behov for øyeblikkelig-hjelp som kommer til sykehuset for innleggelse eller poliklinisk behandling. (Sammen med sykepleier)
 • Bistå på legevakt
 • Være med sykepleier på utrykning med legevaktslege 
 • Diverse daglige avdelingsoppgaver
 • Vitale målinger
 • Dokumentere   
 • Observere og vurdere, samt rapportere til sykepleier/lege ved endringer
 • Assistere/bistå lege på skadepoliklinikk (gipsing, suturering osv.)   
 • Være delaktig i teamarbeid ved akutte tilstander 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudent i 2. studieår
 • Sykepleierstudent i 3. studieår
 • Interesse for sykehus og akuttsykepleie

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert med et ønske om utvikling og læring
 • Du er ansvarsbevisst og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Evne til å arbeide i et aktivt miljø
 • Godt humør og bidra i det gode arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr:

 • Sykepleierstudent med fullført 2 år som inngår avtale om ferievikariat med arbeid i minimum 6 uker i 80-100% stilling får utbetalt et engangsbeløp p.t 14 000 kr etter endt ferieperiode.
 • Ekstrakompensasjon p.t 30 000kr for 2. års sykepleierstudent som inngår avtale om ferievikariat sommeren 2023, arbeid hver 3. helg i 3. studieår og ferievikariat som nyutdannet sykepleier sommeren 2024. Ferievikariatets lengde må være minimum 6 uker i 80-100% stilling. Engangsbeløp for sykepleierstudent med fullført 2 år for sommeren 2023 (punkt over) kommer i tillegg.
 • Sykepleier som inngår avtale om ferievikariat med arbeid i minimum 6 uker i 80-100% stilling får utbetalt en engangssum p.t 20 000kr etter endt ferieperiode. 
 • God opplæring
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Faglig utvikling og læring
 • Årlige fagdager
 • Arbeid i trygge omgivelser sammen med erfarne sykepleiere 
 • Fleksi-/ønsketurnus
 • Mulighet for stilling som sykepleier etter studentstilling