Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiestudenter

Offentlig forvaltning

Vi har 18 % stillinger, vikariater ledig

Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg, med mulighet for ekstravakter på hverdager og i ferier.

Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele spekteret av fagområdene som pediatri favner om. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, men vi har også innlagt mange barn med kirurgiske og ortopediske problemstillinger.

Dersom du ønsker ytterlige opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til barn i aldersgruppen 0-18 år - akutt nyoppstått sykdom, kroniske lidelser, utredning, skader og lindrende behandling mm
 • Kommunikasjon og samarbeid med foreldre/foresatte, og alle i det tverrfaglige teamet er viktig

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleiestudenter som er ferdige med 2 år kan søke
 • Faglig dyktighet, stor fordel med noe erfaring fra pleie rettet mot syke barn
 • opplæring vil bli gitt etter behov

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, med evne og vilje til å bidra til utvilkling av sykepleiefaglig miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å samhandle med pårørende under utøvelse av sykepleie
 • Fleksibel, endringsvillig og trives i et til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Jobb i et stimulerende miljø med god tverrfaglig kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Et møte med en pasientgruppe som aldri slutter å overraske eller motivere oss til å yte det ytterste av sykepleie og behandling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.