Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudenter / Vernepleierstudenter / Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning

Seksjonen ønsker sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og helsefagarbeidere til faste helgestillinger, med for tiden hver 3. helg.

Psykiatrisk utredning er en av 10 funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg kommune. Seksjonen har 12 sengeplasser og samarbeider nært med øvrige seksjoner i avdelingen, samt andre nivåer i helsevesenet. Psykiatrisk utredning har som hovedoppgave å utrede kompliserte tilstander, hovedsakelig innenfor diagnosegruppene psykoser (F20-F29), uklare nevropsykiatriske problemstillinger, angst- og tvangslidelser og stemningslidelser. Seksjonen har et meget godt fagmiljø hvor utredningsarbeidet er solid implementert. Det utføres også korttidsbehandling hvis dette er hensiktsmessig. Seksjonen har 12 døgnplasser og oppholdet er vanligvis 4 -8 uker. Oppholdet foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av utredningsprogram, individuelle samtaler og miljøterapi.

Seksjonen ledes av seksjonsleder og det er ansatt stedfortreder, fagutviklingsrådgiver, spesialist i psykiatri, to psykologspesialister, LIS og godt kvalifisert miljøpersonell.
 

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen helsefag (sykepleie/vernepleie/helsefag)
 • Helsefagarbeidere med norsk autorisasjon

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til helhetstenking 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagområde
 • Høyt faglig nivå 
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig og utviklende arbeidsmiljø på et nytt sykehus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.