Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudenter til helgestilling

Offentlig forvaltning

Ortopedisk sengepost 4A er en aktiv og hektisk enhet med 22 senger som inkluderer ortopedi og ortogeriatri.
Vi har pasienter med bruddskader, andre muskel og skjelettskader, hodeskader, multitraumer etc. Vi har også en stor andel elektiv ortopedi, som f. eks protesekirurgi.
Ortogeriatrisk seksjon gir  et tverrfaglig  tilbud til eldre med lavenergibrudd, og drives i samarbeid mellom ortoped og geriater.

Vi ser nå etter sykepleierstudenter til helgestilling ved vår enhet. Stillingen innebærer også sommervikariat sommeren 2025. 
Arbeid gjennomsnittlig hver tredje helg i tredelt turnus.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudent på 2. eller 3. året
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid med pleie
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Positiv
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet
 • Endringsvilje og evne til å tåle til tider høyt arbeidstempo
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse
 • Nyansattsamtale
 • Pt. fleksibel turnus
 • Pensjonsordning i KLP