Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudenter - se her!

Offentlig forvaltning

Er du, eller blir du snart, sykepleierstudent? Ønsker du å opparbeide deg god erfaring underveis i studiet? Da bør du lese videre!

Vi har nå behov for flere sykepleierstudenter i studentstilling, og ser etter deg som starter eller har startet på utdanningsløpet for å bli sykepleier. Vi håper du vil søke på stilling ved vår avdeling!

Medisinsk sengepost Flekkefjord er en generell indremedisinsk avdeling med pasienter innen faggruppene slag, lindrende, gastro, lunge, hjerte og geriatri. I tillegg samarbeider vi med kirurgisk sengepost i helger, høytider og ferier. 

Som sykepleierstudent i studentstilling hos oss vil du få mange lærerike og spennende arbeidsoppgaver, og relevant erfaring som du får god nytte av når du er ferdig med studiet.

Stillingene som utlyses er for tiden på 20 %, og i turnus med arbeid hver tredje helg samt to ekstra helger i året.

Aktuelle kandidater ansettes fortløpende. 

Vi ber alle ansatte legge ved dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudent under utdanning.
 • God grunnleggende IKT-kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet
 • Du er pasientorientert, strukturert og fleksibel
 • Du tar initiativ og viser engasjement
 • Du kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du er ansvarsbevisst og til å stole på
 • Du har god muntlig og skriftlig forståelse og fremstilling
 • Du kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Det er viktig for deg å ivareta både pasient og pårørende

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Et høyt faglig nivå og mulighet for egenutvikling
 • Mange gode læresituasjoner i tillegg til arbeidserfaring
 • P.t. studentavtale med bonusordning