Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudent/Sykepleier/Spesialsykepleier 100% ferievikariat

Offentlig forvaltning

Medisinsk poliklinikk en del av medisinsk avdeling. Enheten yter service til både polikliniske og inneliggende pasienter, voksne og barn. Hovedvekten av pasientene har problemstillinger rettet mot kardiologi, gastroenterologi, lungesykdommer eller hematologi. Vi har en travel hverdag, der man må kunne jobbe selvstendig og effektivt. Vi har fokus på pasienten, høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø. Vi har en personalgruppe bestående av sykepleiere/ spesialsykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog.

Enheten har følgende stilling ledig: Sommervikariater for spesialsykepleier/sykepleier/sykepleierstudenter/medisinstudenter  i perioden uke 26 - 32.


Arbeidsoppgaver:

Vi søker en medarbeider som kan bidra i enheten og som liker å jobbe i et aktivt og tverrfaglig miljø. Du vil bistå ved polikliniske konsultasjoner, men også ha selvstendige oppgaver.

Kvalifikasjoner:

  • Sykepleiestudent/Medisinerstudent/Sykepleier
  • Det er ønskelig med erfaring fra poliklinikk. 

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
  • Evne til fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid.
  • Jobbe selvstendig og i team.
  • En viss teknisk forståelse og evne til å håndtere avansert medisinskteknisk utstyr. 
  • Må trives i et aktivt og travelt miljø. 

Vi tilbyr:

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.