Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudent - helgestilling

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe ved en spennende og faglig utfordrende seksjon, med en variert pasientgruppe og gode kollegaer?
Da er du hjertelig velkommen til oss!  
Vi søker tre faglig dyktige, engasjerte sykepleierstudenter i 15 prosent helgestilling

Hjerte, nyre og hormon sengepost er en spennende og variert avdeling, med muligheter for stor faglig utvikling. Sengeposten har 26 senger. Det også er en hektisk avdeling med stor turnover av pasienter. Det er derfor viktig at du trives med og takler å ha "mange baller i luften", og det å kunne forholde deg til mange på en gang. 
Vi behandler en rekke sykdommer og tilstander: Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, brystsmerteproblematikk, hjerteopererte pasienter, akutt og kronisk nyresvikt, peritoneal- og hemodialyse pasienter med komplikasjoner, malign hypertensjon og  endokrinologiske sykdommer.

Vi har et godt sosialt miljø, og legger vekt på at de ansatte skal trives på jobb og  jobber etter sykehusets kjerneverdier som er trygghet, kvalitet og respekt.  

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere midlertidige ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til akutt og kronisk syke pasienter, og til pasienter med generelle indremedisinske sykdommer
 • Informasjon til pasienter og pårørende, dokumentasjon og logistikk
 • Matservering, "skylleromsarbeid" mm. 
 • Mottak av pasienter, både elektivt og akutt
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og seksjoner

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med medisinske pasientgrupper
 • Dokumentasjon på pågående sykepleierutdanning
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt, strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er faglig interessert, initiativrik og tar ansvar for egen læring
 • Engasjert og tar utfordringer
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt
 • Er ansvarsbevisst
 • Vi forventer at du gir egen faglig utvikling høy prioritet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Høy kompetanse og engasjerte medarbeidere i et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Intern opplæring, undervisning
 • Faglig og personlig utvikling
 • For tiden "ønsketurnus"

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.