Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Sykepleierstilling i 100% fast stilling med funksjon som gruppesykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier som ser eldreomsorgen som et spennende fagfelt og liker å ta ansvar - da er vi stedet for deg ! 

Hvem er så vi? Vi driver sykehjem og omsorgsboliger, totalt har vi 76 institusjonsplasser og 25 plasser for personer som trenger døgnbemannet omsorgsbolig.

I tillegg til avdelingene har vi et flott dagsenter for personer med demens.

Vi har fagutviklingssykepleier i 100% stilling og egen sykehjemsoverlege i 100% stilling. Virksomheten har svært mange ansatte med veldig god fagkompetanse og ved hjelp av jevnlige møter på tvers og ukentlig internundervisning deler vi med hverandre den kompetansen vi har 

Vi er opptatt av stadig å jobbe for gode og kvalitative tjenester, og ønsker hele tiden å utvikle og forbedre de tjenestene vi leverer.

Arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid er viktig for oss -  hvert år gjennomfører vi egne opplæringer som varer over tid for ansatte som ønsker mer kompetanse i systematisk forbedringsarbeid. 

Nå er vi på søken etter en trygg sykepleier som ønsker å jobbe på en av våre langtidsavdelinger. Du vil bli ansatt som sykepleier, men vil få en tilleggsfunksjon som gruppesykepleier i den avdelingen du jobber i.

Som gruppesykepleier er du sentral og bidrar til god flyt i avdelingen din. Du vil samarbeide nært med lederen din, samtidig som du i tillegg vil ha en viktig funksjon i arbeidsmiljøet på din avdeling.

Det er viktig at du er trygg og selvstendig  i egen rolle, men også at du er glad i å få til et godt samarbeid med andre. Avdelingen består av engasjerte ansatte som har pasienten i sentrum av det de gjør og det er en avdeling med godt arbeidsmjljø. 

Alle nytilsatte sykepleiere hos oss får tildelt egen mentor som vil følge deg med jevnlige samtaler hele det første året du er ansatt hos oss - mentorordningen har vi veldig god erfaring med. 

Nes sykehjem og omsorgsboliger ligger nydelig til nær sjøen på Husvik, noen kilometer fra Tønsberg sentrum. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Gi råd og veiledning til kollegaer og studenter
 • Bidra til god informasjonsflyt til alle i avdelingen
 • Sikre pasientens individuelle behov
 • Jobbe målrettet for å gi pasientene, og deres pårørende en trygghet og en faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg
 • Ta del i faglige beslutninger, og avdelingens utvikling
 • Delta i ulike små og større prosjekter 

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent sykepleier som behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • Videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller demensomsorgen er en stor fordel

Vi trenger deg som:

 • Har et hjerte for eldreomsorg og som har et oppriktig ønske om å jobbe innenfor dette fagfeltet 
 • Er god på å jobbe selvstendig men som også fungerer godt med å jobbe i nært samarbeid med andre
 • Er god på å motivere andre 
 • Er ryddig og strukturert 
 • Er løsningsfokusert og liker utfordringer 
 • Har lyst til å bidra i å forme morgendagens eldreomsorg
 • Er fagsterk og engasjert
 • Er fleksibel, positiv og arbeidsvillig 
 • Personlig egnhethet vil bli vektlagt  

Vi kan tilby:

 • Godt fagmiljø med sykepleiere og andre profesjoner
 • Godt arbeidsmiljø
 • Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte
 • Mentorordning for alle nytilsatte sykepleiere 
 • Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier 
 • Årsturnus, med mulighet for å jobbe langvakter. 
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • Gode forsikrings,- og pensjonsordninger
 • Nyutdannede sykepleiere starter med 8 års ansinnitet 

 

Søknader vil bli vurdert fortløpende. 

Vi ønsker å være et sykehjem som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør.

Vi håper DU ønsker å være med oss på dette!

Her får du en smakebit på hvem vi er og hvorfor vi som er her velger å jobber her !