Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  29.09.2020
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3156137
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter søkes til ny spennende avdeling innen psykisk helse og rus

 

Vi søker faglig sterke og engasjerte sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter til vår nye avdeling Lindelia omsorgsboliger.

Avdelingen er nyoppstartet september 2020. Avdelingen er etablert som et omsorgsboligkonsept for mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Avdelingen er planlagt med en utforming som ivaretar behovet for spesiell funksjonalitet og tilpasning tilknyttet målgruppen. Avdelingen tilbyr 10 plasser, hvor 2 er tilpasset til innbyggere med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser, og i behov av tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Avdelingen er organisert i Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, som er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar i dag 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning. Avdeling Lindelia er døgnbemannet 24/7. Tjenesteområdet jobber nå med implementering av Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og Individuell mestring og tilfriskning (IMR) som felles behandlingsmetodikk i avdelingene.

3 av stillingene er 100% dag/aften med arbeid hver tredje helg
2 av stillingene er 65% natt med arbeid hver tredje helg

Vi ber deg definere i søknaden hvilken stillingsprosent/type du søker   

Som sykepleier, vernepleier eller miljøterapeut i vår nyetablerte avdeling vil du være med å legge grunnlag for et godt arbeidsmiljø, gode målrettede tjenester for pasientene og et faglig sterk og reflekterende personalteam.

Velkommen til oss!  

Arbeidsoppgaver
 
 • Sammen med pasienten sikre at primærkontaktoppgaver gjennomføres i tråd med rutine
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere pasientbehandlingen og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Ivareta rutiner og prosedyrer og gi opplæring og veiledning i disse, der det er relevant og nødvendig
 • Utøve miljøterapi med fokus på ressurser, bedringsprosesser og livskvalitet
 • Delta i, koordinere og lede møter rundt pasienter 
 • Veilede og undervise studenter og kollegaer, med særlig ansvar for tema relatert til sykdom og helsefremming
 • Gi opplæring av nyansatte etter avdelingens rutiner
 • Gjennomføre egen kompetanseplan
 • Delta i veiledning og kunnskapsutvikling i arbeidstiden 
Kvalifikasjoner
 • Du har treårig helse- eller sosialfaglig utdanning minimum tilsvarende 180 studiepoeng. Eventuelt HPR-nr. registreres i CV
 • Du har gode norskkunnskaper. Søkere utenfor Skandinavia skal ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig 
 • Du har gode data- og dokumentasjonsferdigheter  
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring 
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse og rus, erfaring fra fagfeltet kan kompensere for dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør til deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team  

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer 
 • Fokus på fag- og kvalitetsutvikling og forbedring  
 • Et tjenesteområde som er visjonært, framtidsrettet og profesjonelt 
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

 Annet 

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse