Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere/ Vernepleiere, gjerne med relevant videreutdanning

Offentlig forvaltning

HAR DU INTERESSE FOR RUS OG AVHENGIGHET OG ER SYKEPLEIER ELLER VERNEPLEIER?

VI TRENGER FLERE GODE KOLLEGAER

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Viken. Vi gir tilbud om avgiftning og kartlegging, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Avdelingen har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Seksjon avgiftning Bærum gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har til sammen 13 behandlingsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra somatisk avdeling og akuttpsykiatrisk avdeling. Seksjonen er for tiden lokalisert på Bærum sykehus, men forventes relokalisert i 2025 i forbindelse med prosjektet NSD "Nytt sykehus Drammen".

Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiatere, LIS, sykepleiere, vernepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi har to ledige 100% faste sykepleier/vernepleier stillinger på dag, aften og 3.hver helg.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Gjerne erfaring innen rus/psykiatri
 • Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier 
 • Relevant videreutdanning ønskelig    

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er faglig engasjert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • har evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Har gode norskkunnskaper 

Vi tilbyr:

 • Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
 • Trivelige omgivelser
 • Faglig sterkt og godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035