Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere / Vernepleiere

Offentlig forvaltning

Stillinger ledig på nyopprettet psykoseseksjon

Det skal opprettes en fjerde seksjon for psykosebehandling i psykiatrisk avdeling, og det er derfor ledig 9 x 100 % stillinger for sykepleiere og vernepleiere, med og uten videreutdanning, fra 01.09.2023. Det er mulighet for oppstart og opplæring på en av øvrige tre psykoseseksjonene fra juni/juli. 

Psykiatriske avdeling vil da bestå av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner med totalt 101 senger: To sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes sykehus og samarbeider daglig. Totalt har psykiatrisk avdeling nesten 400 årsverk. 

Psykosebehandling 4 vil bli ledet av en seksjonsleder og vil være tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, merkantil, psykiatere og psykologspesialist. Seksjonen vil ha 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er spesialiserte på å behandle pasienter med akutte psykoser, men vil også ha innlagt og behandle pasienter med alle typer psykiske lidelser. Gjennomsnittlig liggetid på psykoseseksjonene er 26 dager. 

Behandlingen skal være individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold og familiearbeid. Det vil tilstrebes en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn, og andre samarbeidspartnere.  

Det er behov for sykepleiere og vernepleiere til turnus med dag og kveld, med arbeid hver tredje helg, og til nattevaktstillinger. Det er ønskelig med videreutdanning innen rus og psykiatri, men det vil også bli gitt mulighet for relevant videreutdanning hvis denne mangler.  

Søknadene vil bli lest og vurdert fortløpende, og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper.
 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleiere eller vernepleiere, gjerne med relevant videreutdanning
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk er ønskelig, gjerne med pasienter med psykoseproblematikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

På grunn av enkelte utfordrende og krevende situasjoner som kan oppstå med denne pasientgruppen, vil vi legge vekt på evne til å håndtere slike situasjoner.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjert
 • Endringsvillig og positiv 
 • Trygg på deg selv og evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag  
 • God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til helhetstenkning 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Å være med på opprettelsen av en ny seksjon 
 • Fokus på forbedringsarbeid 
 • Faglig påfyll gjennom kurs, internundervisning og mulighet for videreutdanning 
 • Veiledning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.