Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  25.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  1236786
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere ved Legevakten for Aremark og Halden

Sykepleier 46,52 % fast stilling, 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg

Sykepleier 23% fast stilling, 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg

Sykepleier 25% stilling, 3-delt turnus med arbeid hver 3.helg, vikariat i 1 år med mulighet for fast ansettelse.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på

Tiltredelse så snart som mulig. Opplæring vil bli gitt både før og i den første tiden etter tiltredelse i stillingen.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring.

Legevakten er interkommunal og et samarbeid mellom Aremark og Halden kommune. Legevakten er bemannet med to sykepleiere og en lege kvelder og netter på hverdager og døgnet rundt i helger og høytider. Legevakten er definert som en akuttmedisinsk beredskapstjeneste og representerer nødhjelpen i kommunene. Har du lyst til å arbeide i en legevakt i endring med stadig nye utfordringer er Aremark og Halden rett sted for deg. Sykepleietjenesten i legevakten har fleksibel turnus noe alle er svært fornøyde med.

Nærmeste overordnede er avdelingsleder ved Legevakten.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Gi medisinske råd til pasienter som henvender seg på telefon

Formidle henvendelser til legevaktslegen eller byens fastleger

Ta imot, registrere, vurdere og klargjøre pasienter som skal til legevaktslegen

Ta og analysere enkle blod- og urinprøver

Assistere legevaktslegen under medisinske prosedyrer

Håndtere kommunikasjon mellom AMK og legevakten

Motta trygghetsalarmer og videreformidle disse til hjemmesykepleien.

Betjene VKA - virtuell korttidsavdeling - videokontakt med brukere som mottar hjemmesykepleietjeneste.

 Betjene nødnett

Dokumentere alle gitte råd og utførte handlinger

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Offentlig godkjent sykepleier

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Ønske om erfaring/kompetanse i akuttmedisin

 

Personlige egenskaper

Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet

 

Vi kan tilby 10 000,- i rekrutteringstilskudd til faste stillinger for sykepleiere


Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i henhold til lov og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - Ledige stillinger

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no

Nina Bruun Hansen, Avdelingsleder, mobil: 97689967, Nina.Bruun.Hansen@halden.kommune.no