Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere til sommervikariat Ortopedisk klinikk

Offentlig forvaltning

Ortopedisk klinikk består av 2 sengeområder, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i 4 tun med ca 7 pasienter pr. tun.

Det er fagutviklingssykepleiere tilknyttet sengeområdene. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Det vil bli gitt opplæring.

Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet.
Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid på helg. Det er muligheter for lavere stillingsprosent og eventuelt et forlenget sommervikariat.

Alle søkere må søke elektronisk! Det vil holdes fortløpende intervjuer og ansettelser. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre pre og post operativ sykepleie
 • Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer
 • Ivareta pasientsikkerhet
 • Mobilisering av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter
 • Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering
 • Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Panorama)

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Ønskelig med erfaring innen ortopedi
 • Ønskelig med erfaring innen geriatri
 • Annen relevant erfaring er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe i et hektisk miljø hvor hoveddelen av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Evne til godt samarbeid og positivitet
 • Bidra til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En hyggelig gjeng med pleiere som jobber sammen
 • Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø
 • Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen
 • Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo