• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.01.2022
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4196767
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleiere til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig stilling i hjemmesykepleien 

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy. Enheten drifter prosjekter mot sårbare eldre, har trivselskoordinator for hjemmeboende eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi mot økt bruk av ulik velferdsteknologi.

 

Ledige stillingsstørrelser og typer:

3 x 100 % fast stilling som sykepleier i hjemmesykepleien

Ved ønske om annen stillingsstørrelse kan dette diskuteres under intervjuet.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Helhetlig oppfølging av brukerne, dokumentasjon, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Delta i prosjekter som igangsettes i enheten

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder som for eksempel, demens, rus, psykiatri, palliasjon, psykisk sykdom hos eldre

 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Sertifikat på bil

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Hva tilbyr vi:

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen.
 • En engasjert leder som støtter og inspirerer
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Fokus på kompetanseheving, gode ordninger for videreutdannelse med stipend og permisjon med lønn.
 • Godt arbeidsmiljø, med kunnskapsrike og trivelige kollegaer
 • Ønsketurnus
 • 1 oval frihelg, også for 100% stillinger

 

Gode lønnsbetingelser:

 • Funksjonstillegg på kr. 20 000 pr. år ved 100% stilling for alle sykepleiere/ i hjemmesykepleien. For deltidsansatte prosentjusteres tillegget i tråd med stillingsstørrelse.
 • Rekrutteringstilskudd på kr. 10 000,-
 • For sykepleiere som ønsker å flytte til kommunen vil vi bistå med å finne bolig, flytting og annen praktisk informasjon/ bistand i forbindelse med flytting. Den aktuelle personen vil få en kontaktperson som bistår med dette. Nærmere informasjon og dialog om dette gis i forbindelse med intervju. 
 • Gode lønnsbetingelser (kr. 20 000 over tariff).
 • Kompensasjon for ekstra utdannelse
 • God kompensasjon for ekstra helger (kr 10 000 pr helg).
 • Kompensasjon for å ha studenter kr 2000.- pr student.
 • Mentor ordning i 6 mnd.
 • Kompensasjon hvis du er mentor for nyansatte kr 1000.- pr mnd.
 • Kommunen har bedriftsavtale med treningssenter som ansatte kan benytte seg av
 • Er du nyutdannet betaler kommunen kr 15 000.- til nedbetaling av studielån i inntil 5 år.
 • Her kan du lese mer om kommunens rekrutteringstrategi.https://www.halden.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/digital-helse-etikk-strategi-og-standard/strategidokument-rekruttering/

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!              

 

Intervjuer kan gjennomføres fortløpende hvis mulig.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn ihht lov og avtaleverk

Gyldig politiattest må framvises før tilsetting

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.01.2022
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4196767
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune