Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2020
 • Sted:
  Glitre bofellesskap
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Glitre bofellesskap
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2414471
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere til Glitre bofellesskap

Om avdelingen
Glitre bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig, organisert under seksjon Institusjon og heldøgnsomsorg. Bofellesskapet består av 48 leiligheter. Vi har ressurspersoner innen fag og demens og jobber aktivt med kompetanseheving. Vi har fokus på daglige aktivteter og gode øyeblikk for beboerne. Velferdsteknologi implementeres stadig i vårt arbeid, og vi har fokus på hva disse hjelpemidlene kan bidra med, både for beboerne og de ansatte for en bedre hverdag. 

 

Kort om stillingen
Vi har en ledig sykepleierstiling 100% t.o.m. august 2020, og en sykepleierstilling 80 % fram til Juli 2020. Begge er ledig fra d.d. Begge stillingene er i todelt turnus med arbeid hver 3.helg.

Sykepleierstillingene er vikariater, men tilbys som fast stilling i Kongsberg kommune etter endt vikariat. Søker må da belage seg på å bytte arbeidsplass i Kongsberg kommune. 

 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på å være en helsefremmende arbeidsplass
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 
 • Gratis parkering

 

  Som sykepleier på Glitre bofellesskap vil noen av arbeidsoppgavene være:

 • Primærkontakt for maks 8 beboere med oppfølgingsansvar
 • Oppfølging av beboerens vedtak
 • Kontakt med pårørende
 • Kontakt og samarbeid med andre kommunale tjenester, fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Veilede studenter og lærlinger
 • Samarbeide med andre sykepleiere og helsefagarbeidere

 

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

Det er ønskelig med erfaring innenfor demensarbeid eller alderspsykiatri.

Øvrige ønsker:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å ta imot veiledning
 • Du er ansvarsbevisst og behersker oppgaven som primærkontakt for dine beboere
 • Du er positiv, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy, og har erfaring med iPad i arbeidet
 • Du er åpen og positiv i forhold til bruk av velferdsteknologi
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Sykepleier med norsk autorisasjon

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.