Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere til faste stillinger og ferievikariater på barsel

Offentlig forvaltning

Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.

Barselseksjonen har 42 sengeplasser fordelt på to adskilte poster. Den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19 friske kvinner med barn. Her er 13 av rommene familierom med plass til ledsager. Den andre posten er en sengepost med plass til 23 kvinner og barn som trenger ekstra oppfølging etter fødsel.

Vi søker etter sykepleiere til barselseksjonen vår. Da flere av våre sykepleiere begynner på jordmorskolen, har vi ledig faste stillinger med oppstart etter avtale.

Vi har pga stort sykefravær behov for ekstra sommervikarer med oppstart omgående

Vi har 3 faste stillinger i 75 %. Ved intern ansettelse vil vikariater i samme stillingsbrøk bli ledige. I tillegg har vi 2 sommervikariater med stor mulighet for forlengelse

Stillingene er i utgangspunktet i 3 delt turnus med arbeid hver 3.helg.

Intervjuer og ansettelser gjøres fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig i tillegg gode muntlige engelskkunnskaper
 • Erfaring fra barselavdeling vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et videre godt fagmiljø
 • Du jobber selvstendig, og trives i et hektisk miljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Du er fleksibel, kommuniserer godt og bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø
 • Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø med trivelige kolleger
 • Lønn etter tariff
 • 50 % jobb på natt og hver 2.helg lønnes ekstra
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo