Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  06.04.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3431169
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleiere til Bergheim bo og aktivitetssenter

Vi søker etter sykepleiere til langtidsavdelinger, bestående av små bogrupper som er tilrettelagt for personer med demens.

Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter en flere sykepleiere. På Bergheim bo og aktivitetssenter bor det 96 pasienter fordelt på 4 avdelinger, med 24 plasser i hver avdeling der hver avdeling er igjen er delt i 3 små boenheter. 

Eldreomsorgen er i endring – det må vi og være. 1 januar 2020 startet vi på Bergheim prosjektet «Et godt hverdagsliv», i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Høyskolen i Østfold. Prosjektet skal gå over 2 år. Vi ønsker at vår faglige plattform i arbeidet skal baseres på personsentrert omsorg. Avdelingen skal jobbe aktivt med miljøtiltak som kan bidra til å gi beboerne den gode følelsen - gjennom annerkjennelse, respekt og tillit.


Det er viktig for oss å kunne se personer med demens bak sykdommen, kjenne livshistorien og være med på å skape trygghet i relasjoner. Etiske refleksjonsgrupper på avdelingene vil bli innført og det jobbes aktivt med fagutvikling innen demensfaget.


Bergheim bo- og aktivitetssenter har tatt i bruk ny velferdsteknologi for å sikre beboerne trygge og frie omgivelser. Vi ønsker å være et «åpent hus» som preges av aktiviteter. Vi har mange frivillige som bidrar, både til enkeltindivider og med ulike gruppetilbud. Her skal de få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet – disse skal inkluderes som en viktig ressurs for senteret.


Vi søker sykepleiere som har et genuint ønske om å bidra til en trygg og god hverdag for målgruppen vår, personer med demens og kognitiv svikt og eldre somatisk syke.
Vi har startet opp et nytt konsept, dette vil kreve innsats og nytenkning fra alle. Vi trenger deg som ser dette som en sjelden mulighet til å få være med på noe nytt. Her trenger vi din kompetanse og erfaring i kombinasjon med vilje til nytenkning og kreativitet. Du må være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Du må være innstilt på endring og ha en stor motivasjon for å lete etter nye, gode løsninger i team sammen med dine kollegaer og din leder.


Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

 

Vi har ledig:
- 3 x 100 % fast stilling som sykepleier med arbeid dag/kveld og hver 3.helg
- 2 x 20 % helg stilling sykepleier eller sykepleiestudenter med arbeid 2 hver eller 3 hver helg.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.
 • Dokumentasjon.
 • Delta i prosjekter med Høyskolen og velferdsteknologiske løsninger.
 • Overordnet faglig ansvarlig kveld og helg.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • For helg stillinger sykepleiestudenter 2 eller 3 år.

 

Vi vil vektlegge personlig egenskaper som:

 • Evne til å tenke helhetlig,
 • Ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Faglig fokus og vilje til etisk refleksjon
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende
 • Se viktighet av å bidra og ivareta et godt arbeidsmiljø

 

Vi kan tilby deg:

 • En engasjert leder som støtter og inspirerer
 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen.
 • Fokus på kompetanseheving
 • Fagdag i turnus
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kunnskapsrike og trivelige kollegaer
 • 1 oval frihelg, også for 100% stillinger
 • Ekstra avlønning: Rekruteringstilskudd på kr. 10 000,- som legges l tarifflønn
 • Gode lønnsbetingelse (kr. 10 000 over tariff).
 • Samt kompensasjon for ekstra utdannelse
 • God kompensasjon for ekstra helger.
 • Kommunen har bedriftsavtale med treningssenter som ansatte kan benytte seg av.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Godkjent politiattest må leveres før oppstart i stilling

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet