Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere/spesialsykepleiere søkes til sengepost

Offentlig forvaltning

   

Vi har 3 stk 100 % vikariater som sykepleier/spesialsykepleier ledig, og ett ledig 20% vikariat på sengepost blodsykdommer. Vikariatene gjelder for perioden januar-august-24, og ett vik. har varighet til juni-24. Alle med mulighet for forlengelse.

Vi er en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte sykepleiere, med stort fokus på godt arbeidsmiljø og faglig kompetanse. I stillingen inngår sykepleie til hematologiske pasienter, som omfatter et stort spenn fra tekniske prosedyrer, somatisk observasjon og behandling, til ulike mellommenneskelige aspekter i møte med pasienter og pårørende. Pasientgruppen er svært kompleks og som ansatt får man bred faglig medisinsk kompetanse, samt god trening i å observere og behandle akutt og kritisk syke pasienter. Avdelingen har egen intermediærstue med to sengeplasser, og samarbeider tett med intensivavdelingen.
Avdeling for blodsykdommer yter tjenester til pasienter med hematologiske sykdommer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Hovedaktiviteten i avdelingen er knyttet til maligne blodsykdommer, som eksempelvis akutte leukemier, men omfatter også blødersykdommer og venøs trombose. Allogen stamcelletransplantasjon utføres for maligne og ikke-maligne sykdommer. Autolog stamcelletransplantasjon utføres hovedsakelig for myelomatose, men også for ikke-maligne hematologiske sykdommer som multippel sklerose, systemisk sklerose og inflammatoriske tarmsykdommer. Avdelingen er dessuten det eneste hemofilisenteret i Norge. Avdelingens kliniske virksomhet er fordelt mellom to poliklinikker på hhv Rikshospitalet og Ullevål, og 30 senger lokalisert på Rikshospitalet. Avdelingen har også etablert behandling for pasienter som er innlagt i avansert hjemmesykehus.

Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål, med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Klinikken omfatter blant annet fagområdene kreftsykdommer og blodsykdommer.

Er du en sykepleier som liker faglige utfordringer, trives i en varierende hverdag og har et ønske om en arbeidsplass med spennende oppgaver, så håper vi at du søker hos oss!


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig
 • Spesialsykepleiere, fortrinnsvis innen onkologi eller intensiv

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God teamarbeider med gode samarbeidsevner og som trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Løsningsorientert
 • Trives i et aktivt, positivt og travelt miljø
 • Evne til å takle stress i akuttsituasjoner og omprioritere planlagte oppgaver når det er nødvendig
 • Pasientorientert med faglig innsikt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Mulighet for å jobbe hver fjerde helg p.t.
 • 5 uker opplæring og introduksjonsprogram
 • Nyansattveiledning, internundervisning hver onsdag
 • Faglig seminar for alle yrkesgrupper en gang i året
 • Opplæring på intermediærstue og observasjon av kritisk syke pasienter
 • Utdanningsstillinger innen kreft og intensiv, og master innen klinisk sykepleie