Sykepleiere / spesialsykepleiere i forskjellige stillingsstørrelser til ny dialyseavdeling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vil du bidra til å bygge opp et nytt helhetlig tilbud til pasienter med kronisk nyresvikt – basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet?

Er du spesialsykepleier, eller sykepleier med erfaring fra dialyse, nyremedisin, somatikk, palliasjon, demens, rus, eller psykiatri? Da ønsker vi å høre fra deg!

Som en del av oppgaveoverføringen i Helse Sør-Øst, skal Lovisenberg Diakonale Sykehus etablere en ny dialyseenhet og poliklinikk i renoverte og tilpassede arealer for pasienter i Lovisenberg og Diakonhjemmets opptaksområde.

Dialyseavdelingen starter ombyggingen i disse dager og vil ha 22 behandlingsplasser for hemodialyse (HD) og en poliklinikk for peritoneal dialyse (PD). I tillegg skal det etableres en selvstendig nyrepoliklinikk i samme arealer. Pasientbehandlingen vil foregå på dagtid mandag til lørdag, med utvidet åpningstid mandag, onsdag og fredag.

Vi, avdelingsleder Hege og fagsykepleier Marit, ønsker oss en gruppe sykepleiere med variert erfaring fra et eller flere fagområder. Vi er opptatt av tverrfaglighet og vil ha flere faggrupper tilknyttet dialyse, slik som sosionom, ernæringsfysiolog og fysioterapeut for å sikre pasienten et helhetlig tilbud. Prosessen er støttet av et tjenestedesignprosjekt, der målet er å lage en dialyseenhet tilpasset brukernes ønsker og behov.

Oppstart av avdelingen er planlagt mars 2022, tiltredelse vil være rundt årsskiftet og perioden frem til oppstart vil bli brukt til opplæring/kompetanseheving

Arbeidsoppgaver:

 • Hemodialysebehandling, oppfølging og veiledning til kronisk nyresviktpasienter
 • Praktiske og administrative sykepleieroppgaver i avdelingen
 • Bidra til å bygge opp dialyseenheten med gode arbeidsprosesser, teamarbeid og dokumentasjon
 • Medvirke til å lage gode samarbeidsrutiner som sikrer gode pasientforløp
 • Bidra til å bygge god kultur og arbeidsmiljø
 • Bidra til fagutvikling- og kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen
 • Fremme og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid i egen avdeling, samt i grensesnitt mot andre avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra dialyseavdeling er ønskelig, men ikke påkrevd
 • Ønskelig med spesialutdanning i nyre, eller intensivutdanning
 • Minimum to års sykepleiererfaring er ønskelig
 • Ønskelig med søkere som har både somatisk erfaring, men også rus/psykiatri, palliasjon og demens erfaring og/eller kompetanse
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Strategisk og helhetstenkende, med praktisk sans
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i arbeidet
 • Norsk autorisasjon som sykepleier

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er faglig engasjert og motivert, har pasienten i fokus, og vil bidra til et godt sammensatt fagmiljø
 • Evner å bygge relasjoner og samarbeide godt med ulike typer mennesker
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Arbeider like godt selvstendig som i team
 • Liker å jobbe systematisk og er strukturert
 • Har godt humør, med ønske om å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • En sjelden mulighet til å være med å bygge opp en ny avdeling med fokus på helhetlig omsorg for pasientene, basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet
 • Nyansattprogram, tilpasset opplæringstid, hovedsakelig i ca. 3 måneder hvis du ikke har god dialyseerfaring
 • En del av opplæringen vil foregå i samarbeid med andre dialyseavdelinger i nærområdet, samt noe opplæring i eget miljø med fagsykepleier og leder fra dialyse, samt fra maskinleverandør
 • Spennende og faglig utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt. På sykehuset vil du møte erfarne og dyktige kollegaer
 • Lønn etter overenskomst
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger