Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Sykepleiere søkes til korttidsavdelingene i Lillestrøm kommune

Offentlig forvaltning

Korttidsavdelingene i Lillestrøm kommune har god fagdekning, med en stor andel sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og høy kvalitet på tjenesten. Våre pasienter kommer hovedsakelig rett fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller opptrening. Vi jobber målrettet, og tverrfaglig, for å sette pasientene i stand til å reise hjem. Vi ivaretar også pasienter med innvilget rehabiliteringsopphold, og pasienter i palliativ fase. Vi ivaretar en sammensatt pasientgruppe, med tanke på alder, diagnoser og problemstillinger. Som ansatt hos oss vil du få spennende og faglige utfordringer, i et aktivt miljø. Hos oss får pasientene tverrfaglig oppfølging av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Vi har korttidsavdelinger som nå er plassert på to ulike steder i Lillestrøm kommune:
Skedsmotun bo- og behandlingssenter, post 2 med 21 plasser
Skedsmotun bo- og behandlingssenter, post 3 med 16 plasser
Pålsetunet bo og servicesenter, avdeling 1 med 25 plasser

Akkurat nå jobbes det med samlokalisering av hele korttidstilbudet i Lillestrøm kommune. Innen sommerferien får vi vite om vi skal ha tilhold på Skedsmotun eller Pålsetunet. Målet er at samlokaliseringen er gjennomført om under et år. Dette betyr at du nå har muligheten til å være med på store endringer! Du vil kunne være med på å bygge opp et felles, stort fagmiljø, med høy kompetanse. 

Det søkes nå etter 3 x 100% sykepleier til våre korttidsseksjoner.

Vi søker også deg som er nyutdannet, og ønsker å jobbe som vikar i sommer, eller fremover. 

Du skal være med på å sørge for at vi har en god kvalitet på tjenestene våre. Du vil delta i den daglige oppfølgingen av pasientene våre, og gjør fortløpende vurderinger av rett tjeneste og omsorgsnivå, sammen med vårt tverrfaglige team. Du sikrer pårørendeinvolvering, jobber som primær i våre primærgrupper, og holder kontakt med saksbehandlere på tjenestetorg. Du vil samarbeide tett med helsefagarbeidere, assistenter, lege, ergo- og fysioterapeuter, og saksbehandlere. 

Stillingen er i turnus med arbeid på dag og kveld, med 3. hver helg.

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig sykepleieutdanning, og har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Du er interessert i geriatri, rehabilitering, palliasjon og demens / psykisk helse
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du er trygg, og evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og levende fagmiljø, med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

 

Turnus med arbeid hver 3.helg. En av seksjonene har kalenderplan, med mulighet for langvakter på helg. 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge. 

 

Kontaktpersoner til stillingene:

Ann-Kristin Nyland, seksjonsleder avd 1, tlf 93627446

Jelena Gajic, seksjonsleder post 2, tlf 47792819

May Britt Øyen, seksjonsleder post 3, tlf 94016310