• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4087342
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleiere søkes til Bergheim bo og aktivitetssenter, enhet sykehjem

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kollega?

Vi har 4 ledige stillinger, faste og vikariater, for sykepleiere til langtidsavdelinger.

Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. I den forbindelse søker vi etter sykepleiere.

På Bergheim bo og aktivitetssenter bor det 96 pasienter fordelt på 4 avdelinger, med 24 plasser. Hver avdeling er igjen er delt i 3 små boenheter.

Eldreomsorgen er i endring – det må vi også være. 1 januar 2020 startet vi på Bergheim prosjektet «Et godt hverdagsliv», i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Høyskolen i Østfold. Prosjektet skal gå over 2 år.

Vår faglige plattform i arbeidet skal baseres på personsentrert omsorg. Avdelingene skal jobbe aktivt med miljøtiltak som kan bidra til å gi beboerne den gode følelsen - gjennom annerkjennelse, respekt og tillit.

Bergheim bo- og aktivitetssenter har tatt i bruk ny velferdsteknologi for å sikre beboerne trygge og frie omgivelser. Vi ønsker å være et «åpent hus» som preges av aktiviteter. Vi har mange frivillige som bidrar, både til enkeltindivider og med ulike gruppetilbud. Her skal de få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet – disse skal inkluderes som en viktig ressurs for senteret.

Vi søker sykepleiere som har et genuint ønske om å bidra til en trygg og god hverdag for målgruppen vår, personer med demens og kognitiv svikt og eldre somatisk syke.

Vi ønsker din kompetanse og erfaring i kombinasjon med vilje til nytenkning og kreativitet. Du må være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Du må være innstilt på endring og ha en stor motivasjon for å lete etter nye, gode løsninger i team sammen med dine kollegaer og din leder.

Vi arbeider ut ifra en tverrfaglig tenkning og satser i på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø.

Halden kommune satser på en heltidskultur, derfor lyser vi ut alle sykepleiestillinger i 100%.

For sykepleie studenter lyser vi ut rekruttering stillinger med 3. hver eller 2. hver helg. Etter endt utdanning vil du kunne bli fast ansatt i 100% stilling.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.

Dokumentasjon.

Delta i prosjekter med Høyskolen og velferdsteknologiske løsninger.

Overordnet faglig ansvarlig kveld og helg.

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som sykepleier.

Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.

Gode norskkunnskaper God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For helg stillinger sykepleiestudenter 2 eller 3 år.

Vi vil vektlegge personlig egenskaper som:

Evne til å tenke helhetlig,

Høy grad av stabilitet og kontinuitet

Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende Personlig egnethet vil bli vektlagt

Faglig fokus og vilje til etisk refleksjon

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling

Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende

Se viktighet av å bidra og ivareta et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby deg:

· En engasjert leder som støtter og inspirerer

· Stor variasjon i arbeidsoppgaver.

· Mulighet til å arbeide selvstendig, og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen.

· Fokus på kompetanseheving, gode ordninger for videreutdannelse. Stipender og permisjon med lønn.

· Fagdager i turnus

· Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som personsentrert omsorg, palliativ pleie, hygiene og laboratoriearbeid

· Satsing på velferdsteknologiske løsninger er og vil være sentralt hos oss fremover

· Godt arbeidsmiljø, med kunnskapsrike og trivelige kollegaer

· 1 oval frihelg, også for 100% stillinger

· Gode lønnsbetingelse (kr. 20 000 over tariff).

· Kompensasjon for ekstra utdannelse

· God kompensasjon for ekstra helger (kr 10 000 pr helg).

· Kompensasjon for å ha studenter kr 2000.- pr student.

· Mentor ordning 6 mnd.

· Kompensasjon hvis du er mentor for nyansatte kr 1000.- pr mnd.

· Kommunen har bedriftsavtale med treningssenter som ansatte kan benytte seg av.

· Er du nyutdannet betaler kommunen kr 15 000.- til nedbetaling av studielån i inntil 5 år.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Godkjent politiattest må leveres før oppstart i stilling Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 4/10 2021

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  04.10.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4087342
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune