Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3479052
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Sykepleiere søkes til Base Håvet

Helse -og omsorgstjenesten i Kongsberg er i en spennende utviklingsfase. Hjemmebaserte tjenester er vår hovedaktør i utviklingen av tjenester til våre innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester.

Samordnede tjenester til hjemmeboende har ca 150 årsverk  fordelt på hjemmetjeneste-avdelinger, Skinnarberga helsehus, avd mestring og avd rehabilitering.

Vår organisering gjenspeiler ønsket om et sømløst og godt organisert tjenestetilbud til det beste for brukere av tjenesten.

Vi kan vise til god fagdekning i tjenesten og en endringsdyktig organisasjon.

Vår hovedoppgave fremover er å organisere tjenesten slik at våre brukere opplever å få rett tjeneste til rett tid av personell med rett kompetanse.

 

Kort om stillingen

 Base Håvet har 2 ledige 100% sykepleierstillinger per dags dato.

Det er arbeid i 2 delt turnus med jobb 6 hver helg med langvakter.

 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Ordning med ressurs spl innen psykiatri, demens og palliasjon
 • Ordning med fagsykepleier, inernoppløring og undervisning
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Jevnlige fagmøter
 • Ordning med primæransvar for en gruppe brukere
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre

 

Innhold i stillingen

Jobben innebærer utføring av helsehjelp etter vedtak til hjemmeboende brukere i Kongsberg.   

 Krav og ønsker til deg

 

Ønsket kompetanse:

Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring

Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid

Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • God helse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier med norsk autorisasjon

Førerkort klasse B

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. 

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt.

Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova.

Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.