• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787993
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sykepleiere på Brukerrommet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte, står sentralt i arbeidet. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer, som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon og/eller økonomiske og sosiale vansker. Prindsen mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeid, der et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.
 
Prindsen mottakssenter bidrar med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Det tilbys rent smittevernutstyr, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester som sårstell og hepatitt C-behandling, akuttovernatting, hjelp til hjemreise for personer med bostedsadresse utenfor Oslo, og kartlegging av brukers situasjon og behov, med mulighet for oppfølging og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter. Tjenestene er organisert i tre team: Brukerrommet, Akuttovernattingen og Mottaksteamet.
 
Prindsen mottakssenter ligger i Oslo sentrum og er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune. Vi har 68 årsverk bestående av bl.a. renholdere, erfaringskonsulent, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, leger, psykolog og ledere. I tillegg er det nedsatt et brukerråd med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.
 
Brukerrommet har nå ledig en fast sykepleiestilling i 75 %. Stillingen innebærer arbeid i turnus dag/kveld og 3. hver helg. Brukerrommet har åpent hver dag, hele året, og tilbyr personer med rusproblemer et sted å innta rusmidler i hygieniske og trygge omgivelser. Arbeid ved Brukerrommet innebærer bl.a. å ha direkte kontakt med brukere i form av veiledning, samtaler, miljøarbeid og utdeling av smittevernsutstyr. Ved ansettelse ved Brukerrommet må man påberegne å måtte jobbe andre steder på Prindsen mottakssenter etter behov.       

Stillingen er ledig fra 01.08.2021                                                                                                    .

Arbeidsoppgaver:

Rullere på de ulike stasjonene (mottak, inntaksrom, observasjonsrom, smittevernsluke) som blant annet innebærer: smitteforebyggende arbeid, rusvurderinger, veilede i skadereduserende praksis på bruk av ulike rusmidler og inntaksmåter, overvåke rusede personer, kunne håndtere overdoser og utagerende atferd - fungere miljøterapeutisk i miljøet og håndtere de situasjoner som oppstår.

Du må kunne:

 • Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, styringsdokumenter, instrukser og etiske og faglige prinsipper.
 • Ta selvstendige faglige vurdering og utvise skjønn
 • Tåle uforutsigbare arbeidsdager der tempo skifter raskt
 • Håndtere utfordrende situasjoner med utagerende og utprøvende atferd
 • Håndtere akutte situasjoner og utøve grunnleggende førstehjelp
 • Være oppdatert på tjenestestedets rutiner og retningslinjer, for å bidra til forsvarlig drift
 • Være oppdatert på utvikling innenfor eget fagfelt
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Som sykepleier har man et særskilt ansvar i akutte situasjoner som for eksempel overdoser, men også andre helserelaterte oppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse er en fordel
 • Bred erfaring innen rus- og avhengighetsproblematikk og psykiatri vektlegges
 • Kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo som er relevant i arbeidet med målgruppen
 • Kjennskap til HK-velferd og GAT eller tilsvarende systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Du må være glad i menneske og en god menneskekjenner, som har evne til å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må være endrings- og utviklingsorientert, og kunne takle en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Du er raus, løsningsorienter og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Takler stress, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta selvstendige faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av ansatte med høy faglig kompetanse
 • Dynamisk og løsningsorientert miljø i et fagfelt i stadig utvikling
 • Ingen kjedelige og rutinepregede dager
 • Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving
 • Veiledning og gode opplæringsrutiner
 • Velferdsetaten har ulike bedriftsidrettslag og eget kor
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44, (p.t. kr. 473 600,- til kr. 591 300,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet, samt turnustillegg

 

 • Vitnemål, HPR-nr., karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3787993
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune