• Bedrift
  Nordre Land kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  DOKKA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  DOKKA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323523
 • Se her for andre jobber fra Nordre Land kommune

Sykepleiere og vernepleiere

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nordre Land kommune har flere ledige stillinger for sykepleiere og vernepleiere i både hjemmetjenester, institusjonstjenester og ressursenhet.  

Dyktige og faglig oppdaterte sykepleiere og vernepleiere ønsker deg med på laget. Vi har det sosialt, og legger opp til sosiale sammenkomster og fagkvelder når Korona-situasjonen tillater det.

Nordre Land kommune er i gang med flere spennende og engasjerende utviklingsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Innovativ bemanningsplanlegging og god oppgavedeling vil være viktige momenter for å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida. Vi har stort fokus på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og «hva er viktig for deg-prinsippet». 

I institusjonstjenester har vi god erfaring med bruk av servicevert, som avlaster sykepleiere og fagarbeidere med oppgaver som ikke krever helsefaglig bakgrunn. 

Vi har også en ressursenhet med sykepleiere og helsefagarbeider som dekker opp deler av langtids- og korttidsfraværet i tjenesten. 

I hjemmetjenester vil du få mange varierte oppgaver og møte mange ulike tjenestemottakere. Flere vil ha behov for å motta tjenester fra oss i eget hjem, og det å legge til rette for hverdagsmestring og være faglig kreative vil være viktig. Vi samarbeider tett med ergo- og fysioterapitjenesten, og vi har opprettet et tverrfaglig innsatsteam.

I ressursenheten jobber du på flere ulike avdelinger, og blir godt kjent på tvers i tjenesteområdet.

Helse og omsorg ønsker å legge til rette for at ansatte kan gjennomføre videreutdanninger i tråd med vår kompetanseplan og har gode stipendordninger for dette.  

Kunne du tenke deg å jobbe sammen med oss, ta gjerne kontakt med en av våre avdelingsledere. Har du spesielt ønske om arbeidssted eller stillingsstørrelse oppgi dette i søknaden. 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier eller vernepleier i institusjonstjenester vil du ha en nøkkelrolle og de vanlige arbeidsoppgavene du vil møte i hverdagen er omsorg og pleie, kartlegge og igangsette målrettede sykepleietiltak.

Hjemmesykepleien gir helsehjelp til hjemmeboende pasienter. Som sykepleier eller vernepleier vil du jobbe selvstendig, men du har alltid kollegaer som kan støtte deg på telefon eller på felles oppdrag.

I tilrettelagte tjenester vil arbeidsoppgavene dine være varierte og spennende. Du skal bidra med å utarbeide, følge opp og evaluere mål og tiltak sammen med tjenestemottaker. I arbeidet hos oss må du jobbe målrettet med en faglig tilnærmingsmåte, og du vil ha en sentral rolle i å delta i eller drive ansvarsgrupper og samarbeidsmøter. Vi samarbeider ofte med andre instanser internt og eksternt, verger og pårørende.

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. 
 • Har du videreutdanning, særskilt kompetanse eller spesielle interesseområder innen fagfeltet hører vi gjerne om dette. 
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B for å kunne jobbe i hjemmetjenester. 

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe godt selvstendig.
 • Utøve god kommunikasjon med pasient, pårørende og kollegaer.
 • Løsnings- og handlingsorientert.
 • Du tar initiativ og bidrar til utvikling.
 • Evne og vilje til å gjøre en forskjell for pasienten/tjenestemottakeren.
 • Kunne bidra til et åpent, inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Inneha gode holdninger som står i tråd med kommunens verdier; Åpen, Offensiv og Ansvarlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr: 

 • Mulighet til å bruke din kompetanse til tjenesteutvikling.
 • Opplæring og kompetanseutvikling gjennom bla e-læring, fagdager, faglunsjer etc.
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom kommunens ordninger.
 • Vi har i dag gratis parkering nær arbeidsplass.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- egenerklæring må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

 
 • Bedrift
  Nordre Land kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  DOKKA
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  DOKKA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323523
 • Se her for andre jobber fra Nordre Land kommune