Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  07.10.2020
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3162009
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Sykepleiere og miljøterapeuter - helgestillinger

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid pasienten i sentrum gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient. For å oppnå dette bruker vi blant annet Mentaliseringsbasert miljøterapi, BET (Basal eksponeringsterapi), samt IMR (Illness Managment and Recovery)

Tjenesteområdet har i dag 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Inkludert er Rudsdalen bo- og behandlingssenter som består av mottaksplasser, KAD, brukerstyrt plass og 6 langtidsplasser. Vi utfører helsetjenester til voksne med alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus som trenger oppfølgning over en kortere eller lengre periode.

Avdelingene er preget at høy faglighet og godt arbeidsmiljø.

Vi søker 5 nye sykepleiere og miljøterapeuter til faste helgestillinger i todelt turnus dag/aften 13-17% stilling, per tiden med arbeid hver 3. helg. Oppstart for stillingene kan avtales.

Arbeidsoppgaver
 • Yte bistand til pasienter i henhold til vedtak ifølge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet, utføre tjenester og bidra til at driften ved avdelingen er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer
 • Planlegge gjennomføre, evaluere og korrigere miljøterapien og dokumentere dette i elektronisk pasientjournal
 • Påse at brukermedvirkning blir ivaretatt overfor boligens pasienter
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan
Kvalifikasjoner
 • Treårig helse- og sosialfagutdannet, HPR-nr registreres i CV
 • Studenter i helse- og sosialfag under treårig utdanning kan også søke
 • Du har gode norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig
 • Du har gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse og rus, erfaring fra fagfeltet kan kompensere for dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør overfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer
 • Et tjenesteområde som er visjonært, fremtidsrettet og profesjonelt
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Sykepleiere som blir ansatt i vikariat eller fast stilling og arbeider turnus, tjener i Bærum kommune vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS. Relevant videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Todelt turnus med arbeid dag/aften, for tiden hver 3. helg

Annet

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse