Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere og 3.års sykepleierstudenter på Hallingdal Sjukestugu - SOMMER 2023

Offentlig forvaltning

Lyst på en litt annerledes  vri på sommerjobb i år? Ta med deg familien din til Ål i Hallingdal og jobb hos oss på Hallingdal sjukestugu!

 

På vegne av Hallingdal Sjukestugu søker Bemanningssenteret etter sykepleiere, samt 3.års sykepleierstudenter til ekstravakter og sommerjobb med rask oppstart og opplæring.

På sommeren er det ønskelig at du kan jobbe minimum 5 uker sammenhengende, mellom uke 24-35. Du vil bli satt inn i en sommerturnus etter avtale direkte med avdelingen. Det kan være mulighet for  fast ansettelse eller forlengelse etter endt sommervikariat. Det er positivt om du kan starte opplæring en god stund i forkant av sommerperioden og du må være komfortabel med å jobbe turnus (dag, aften og natt), med arbeid hver 2. eller 3. helg.

 

Somatisk døgn- og dagbehandling/Intermediær avdeling ved Hallingdal Sjukestugu har 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser.

Vi ser for oss at du skal jobbe ved èn seksjon, men det kan være mulig å jobbe ved flere hvis ønskelig.


Om oss:

Hallingdal sjukestugu ivaretar et bredt poliklinisk tjenestetilbud innenfor mange fagområder i nært samarbeid med ambulerende spesialister fra Ringerike sykehus og Drammen sykehus. På Hallingdal sjukestugu har klinikkene i Vestre Viken også virksomhet knyttet til billeddiagnostikk, laboratorietjenester, psykisk helse og rus og prehospitale tjenester. Statens luftambulansetjeneste er stasjonert med dekningsområde Indre Sør-Norge.
Ringerike sykehus har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Ringerike sykehus sitt tjenestetilbud på Hallingdal sjukestugu består av dag- og døgntilbud innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi. Ringerike Sykehus og kommunene i Hallingdal har inngått en avtale om at Ringerike sykehus drifter interkommunale døgnplasser som inkluderer bl.a. kommunal øyeblikkelig hjelp.


Et sommervikariat hos oss gir deg store muligheter for en fremtidig karriere i et av landets største helseforetak.

 
Høres dette interessant ut?

Da ønsker vi at du leser videre. Og hvis du kjenner du deg igjen og tenker at dette kan være midt i blinken - så imøteser vi din CV og søknad.
 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe som sykepleier i en somatisk døgnavdeling med inneliggende pasienter og noe dagbehandling
 • Gi helhetlig sykepleie og behandling innenfor et bredt fagfelt
 • Ivareta pasienter som blir lagt inn som ø-hjelp fra legevakt og fastleger (både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste)
 • Ivareta pasienter innenfor de ulike fagfeltene innen spesialisthelsetjenesten i medisin, kirurgi, ortopedi og gyn
 • Ivareta pasienter i kommunale senger med behov for palliasjon, etterbehandling/videreføring av påbegynt behandling, rehabilitering og kommunal ø-hjelp

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, eller 3.års sykepleierstudent
 • Ferdigheter innenfor praktisk sykepleie
 • Ønskelig med bred erfaring fra spesialisthelsetjeneste eller kommunehelsetjeneste
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser for oss at du er omsorgsfull og positivt innstilt, samt at du har den nødvendige tryggheten ovenfor pasienter og deres pårørende. Du har god prioriteringsevne og er bevisst din viktige rolle som helsepersonell. På et sykehus er det ofte en hektisk og dynamisk arbeidshverdag, derfor tenker vi at en sommerjobb som dette passer for deg som i tillegg er engasjert, tar ansvar for egne arbeidsoppgaver og deg som motiveres av et tidvis høyt tempo.

Vi tilbyr:

 • Arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling
 • Kunnskapsrike og kompetente kollegaer
 • Et spennende sommervikariat, med mulighet for forlengelse
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst
 • Kontaktperson i Bemanningssenteret lett tilgjengelig
 • Gode pensjonsordninger
 • Tjenesteforsikring, gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring