Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere - Medisinske seksjoner søker sommervikarer 2023 

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som snart er ferdig utdannet sykepleier i 2023 og som ønsker verdifull erfaring og kompetanse innen et medisinsk fagfelt.

Dette er også en fin mulighet for deg som allerede er en autorisert sykepleier. Hos oss vil du få et sommervikariat hvor du får utvidet dine fagkunnskaper og nyttig erfaring på en medisinske seksjon i spesialisthelsetjenesten! 

For sommeren 2023 søker vi sykepleiestudenter og autoriserte sykepleiere til våre medisinske og nevrologiske avdelinger ved Drammen sykehus. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er tilgjengelig for et sommervikariat i uke 24-34, eller ønsker å jobbe som tilkallingsvikar. Vi ser for oss at du er motivert, omstillingsdyktig og faglig interessert for å jobbe med pasientgruppene på de nevnte seksjoner.  

Drammen sykehus befinner seg kun 40 minutter fra Oslo, og er lett tilgjengelig med kollektiv trafikk som buss og tog fra alle retninger. 

Ved å jobbe som tilkallingsvikar eller sommervikar skaper det gode muligheter for forlengelse av vikariat og fast stilling fra høsten 2023.
Det er positivt om du er tilgjengelig for å jobbe som tilkallingsvikar 1-2 måneder før oppstart av sommervikariat i juni. Du må være komfortabel med å jobbe turnus (dag, aften og natt), med arbeid i gjennomsnitt hver 2. eller 3. helg. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig
miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Velkommen som søker hos oss og til et spennende sommervikariat!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver avhenger av din kompetanse og erfaring. Pleie og omsorg av pasient vil være din hovedoppgave, og det er derfor viktig å være trygg i pleierollen, samt i kommunikasjon og samarbeid med pasienten og dens pårørende. 

Presentasjon av våre avdelinger 

Medisinsk post 1. Er du spesielt interessert i sykdommer og diagnoser tilknyttet hjerte og fordøyelsessystemet? Avdelingen kjennetegnes av høy faglighet, aktivitet, arbeidsglede og humør. Sengeposten består av totalt 21 senger for hjertemedisin, 8 senger til fordøyelsessykdommer, og har også en medisinsk observasjonspost med 8 senger. 

Medisinsk post 2. Er fagområdene lunge, akutt geriatri, palliasjon og generelle indremedisinske problemstillinger noe du brenner for? Medisin 2 behandler pasienter med akutt og kronisk respirasjonssvikt, utreder, kartlegger og behandler pasienter med akutt funksjonssvikt. Avdelingen består av totalt 28 sengeplasser, og har en engasjert stab med dyktige medarbeidere. 

Medisinsk post 3. Medisin 3 er en akuttmedisinsk sengepost innen fagområdene infeksjon, hematologi, nefrologi og endokrinologi. Med totalt 34 senger har avdelingen har 10 infeksjonsisolater og 4 beskyttende isolater. Avdelingen kjennetegnes av kompetansedeling, høyt arbeidstempo og godt tverrfaglig arbeid. 

Nevromuskulær post. Nevromuskulær post kjennetegnes av høyt faglig fokus og et godt tverrfaglig samarbeid med positivitet og omgjengelige ansatte. Avdelingen har spennende fagfelt innen nevrologi, hjerneslag, parkinson, epilepsi og svulst på hjernen. 27 senger, og lab for EEG og dagbehandling. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • For 3. års sykepleiestudenter må norsk autorisasjon foreligge i løpet av juni/juli 2023
 • Pleieerfaring fra kommunal sektor- eller spesialisthelsetjeneste er ønsket
 • Må beherske minst ett skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til DIPS, GAT og MetaVision er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Trives med i et dynamisk arbeidsmiljø og har evnen til å omstille deg raskt
 • Er fleksibel mht. ulike arbeidsoppgaver og glad i å jobbe tverrfaglig i team
 • Samarbeider og kommuniserer godt med både pasienter, pårørende og kollegaer
 • God prioriteringsevne og fremoverlent

For oss er det viktig at du trives med både arbeidsoppgaver og sykehusmiljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utfordring, og utvikling
 • Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer 
 • Et spennende sommervikariat, med mulighet for forlengelse og fast 100 % stilling fra høsten 2023
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst
 • Kontaktperson i Bemanningsenheten lett tilgjengelig
 • Gode pensjonsordninger
 • Tjenesteforsikring, gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring