Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.05.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleiere med fagansvar
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1544050
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere med fagansvar

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som i dag ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

For å kunne gi pasientene bedre oppfølging og de ansatte økt kontinuitet i arbeidet er vi nå inne i en spennende prosess hvor 4 grupper skal bli til 6. I denne prosessen jobbes det for å kunne innføre fagdager i turnus.

Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy.

Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi skal være med i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging.

Ledige stillingsstørrelser og typer:

Da flere av våre dyktige sykepleiere skal bidra inn i oppstarten av kommunenes satsing på demensomsorg har vi følgende stillinger ledige fra 01.05.19

 • 1 x 100 % faste stilling med særskilt ansvar for oppfølging av pasienter med rusproblematikk og psykiske lidelser
 • 1x 100 % fast stilling med særskilt ansvar for pasienter med demenssykdom

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Stillingene inngår i den ordinære driften, med turnusarbeid hver 3. helg.
 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.
 • Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.
 • Dokumentasjon.

Som Sykepleier med særskilt ansvar for de ulike fagfeltene vil du ha oppfølgings-/veiledningsansvar ovenfor kollegaer, pasienter og pårørende. For faglig oppdatering vil du prioriteres til kurs innenfor fagfeltet og ha en undervisende funksjon i enheten innenfor fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innenfor demens eller rus/psykisk helsearbeid
 • Søkere som er under relevant videreutdanning kan vurderes for stillingen.
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • God veilednings- og formidlingsevne
 • Evnen til å se forbedringsområder innen fagfeltet og ta tak i disse
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

Vi kan tilby:

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.
 • Fokus på kompetanseheving
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Trivelige kollegaer
 • Ønsketurnus
 • 1 oval frihelg med fri på fredag før frihelg, også for 100% stillinger
 • Tilrettelegging og evnt støtte til videreutdanning jmf enhetens kompetanseplan

Lønn iflg tariffavtale og rekrutteringsstrategi for sykepleiere i Halden kommune som er 10 000 kr/år i påslag til tariffestet lønn)

Funksjonstillegg i stillingen er 20 000 kr/år

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.