Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere med erfaring fra Nyfødtintensiv/ Helsestasjon

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus (OUS) har i 10 år hatt kompetanseutvekslingsprogram med ulike sykehus i India for å bedre nyfødtomsorg og redusere spedbarnsdødelighet. Vi søker nå to nye sykepleiere interessert i nyfødtsykepleie, global helse og veiledning av kollegaer, til syv måneders engasjement fra september 20024 ved Kalawati Saran Children's Hospital i New Delhi. 

Prosjektets hovedfokus vil være kunnskapsoverføring innen generell nyfødtsykepleie og spesielt ammeveiledning fra Kalawati Saran Children`s Hospital ut til lokalsykehus. Deltakerne fra Norge vil støtte indiske sykepleiere som har hatt faglig fordypning i Norge, når de skal undervise og veilede på lokalsykehus.  

Prosjektet er faglig underlagt Nyfødtintensiv , og administrativt Avdeling for Global Helse.

Vi ber deg sende søknad og CV på engelsk. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med erfaring innen nyfødtmedisin
 • Veilederkompetanse
 • Må beherske engelsk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide under enkle forhold
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Selvstendig
 • Interesse for utviklingsarbeid
 • Faglig trygg
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 

Vi tilbyr:

 • Engasjement
 • Lønn etter NSF’s tariffer.
 • 37,5 t/uke
 • Ut- og hjemreise, vaksiner, forsikring, bolig i India dekkes
 • 1 ukes forberedelseskurs samt 1 ukes hjemkomstseminar arrangert av
  NOREC som finansierer prosjektet
 • Givende, engasjerende arbeid i flerkulturelt miljø med faglig og personlig utvikling.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.