Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere i kombinasjonsstillinger

Offentlig forvaltning

Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen som er en tverrgående avdeling og består av HR-seksjonen, Kompetanseenheten, Sykehusprestene og Bemanningsenheten.

Sengepostene ligger under Avdeling for Pleie og Poliklinikk, som består av fire sengeposter, pasienthotell, dialyseavdeling og to sentralpoliklinikker. 
Vi har i alle avdelinger et godt fagmiljø, med mange engasjerte medarbeidere.
Sørlandet sykehus ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter.

Ønsker du nye utfordringer og 100 % stilling ved Sørlandet sykehus, da har du muligheten.

Bemanningsenheten vil formidle kompetente og serviceinnstilt personell til Barneavdelingen,  Akuttmottak, Lettposten, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk, Dialyseavdeling

Sengepost 2C er en sengeavdeling med flere fagfelt.
Avdelingen har 26 sengeplasser fordelt på fagområdene ortopedi, ortogeriatri, geriatri og slag.

Sengepost 3C er en sengeavdeling med flere fagfelt. Avdelingen har 23 sengeplasser, fordelt på fagområdene Kir. gastro, uro/gyn og infeksjon.

Sengepost UC har 23 senger med fagfelt som lunge, gastroenterologisk, hematologi, endokrinologi, nefrologi og lindrende enhet 

Vi har ledig:

 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier i Bemanningsenheten
 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier i kombinasjon mellom Bemanningsenheten og Kir. post 3C
 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier i kombinasjon mellom Bemanningsenheten og Med. post 2C
 • 2 x 100% fast stilling som sykepleier i kombinasjon mellom Bemanningsenheten og Med. post UC

Oppgi i søknaden hvilke enheter du ønsker å kombinere mot, eller arbeide på. 

Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledig.

Arbeid for tiden 3-delt turnus med arbeid p.t. 3. hver helg + 2 ekstra helger i året.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor
alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt i Bemanningsenheten:

 • Vil din kompetanse bli benyttet på de aktuelle avdelinger og poster 
 • Sykehusets behov, ditt ønske og din kompetanse vektlegges i forhold til arbeidssteder 
 • Opplæring vil bli gitt slik at din kompetanse kan brukes på 2-3 enheter

Som ansatt på sengepost: 

 • Grunnleggende sykepleier oppgaver 
 • Pre og post operativ sykepleie 
 • Infusjonsbehandling 
 • Dokumentasjon 
 • Samhandling med kommunen/ PLO 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig om muntlig
 • Erfaring fra sykehus og kjennskap til de forskjellige fagområdene vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, men også fungere i team.
 • Må kunne takle å arbeide på flere enheter i stillinger via Bemanningsenheten 
 • Ha sans for nye utfordringer 
 • Serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Må kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag 
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i ditt møte med pasienter og kolleger 
 • Må ha faglig engasjement 
 • Personlige egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Planlagt og god opplæring.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass. 
 • Utviklingsmuligheter
 • Pt. Fleksibel turnus 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Kompensasjon for arbeid på flere steder