Sykepleiere i hjemmetjenesten /  korttidsavdelingen ved  Rennesøy helse og omsorgssenter

Stavanger Kommune

Rennesøy helse og omsorgssenter består av sykehjem med 20 langtidsplasser, korttidsavdeling med 6 plasser og 12 boliger i bofellesskap. Hjemmesykepleien i Rennesøy kommunebydel har tilholdssted ved senteret. Senteret har eget institusjonskjøkken, kantine, kafe, aktivitetssenter og fysioterapiavdeling. 

Det er nå ledige stillinger i hjemmetjenesten i hovedsak tilknyttet til korttidsavdelingen, som skal styrkes i forbindelse med økning av korttidsplasser. Korttidsavdelingen er for tiden organisert i hjemmetjenesten. 

Stillingene har todelt turnus med dag/aftenvakter med arbeid hver 3. helg. Vi har todelt sommerferieavvikling med mulighet for 4 uker sammenhengende ferie. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver:

 -Sykepleiefaglig ansvar for pasientene i avdelingen.

- Ansvar for ajourført pleieplan i CosDoc

- Samarbeid med fastlege / pårørende / SUS / helse og velferdskontor

- Medansvar for å veilede annet personell og studenter

- Kvalitetssikre tjenestene 

- Bidra til videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten

- Tett samarbeid med bofellesskap og hjemmesykepleie

Kvalifikasjoner:

-Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier. HPR nummer må oppgis i søknaden.

-Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk
 som morsmål 

-Du har gode datakunnskaper 

-Gyldig politiattest må fremlegges  

-Du må ha gyldig førerkort

Personlige egenskaper:

 

- Du har gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team

- Du er opptatt av å videreutvikle deg som sykepleier
- Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og andre samarbeidspartnere
- Du er flink på å jobbe strukturert og selvstendig
- Du er aktiv i prosesser og lojal ovenfor beslutninger
- Du er løsningsorientert og endringsvillig og du liker varierte utfordringer
- Du må være fleksibel og positiv til endring og utvikling 

- Du  må være strukturert, effektiv, ansvarsbevisst,  og løsningsorientert

- Du må bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø og ha masse godt humør!
 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg et godt arbeidsmiljø med mange sykepleiefaglige oppgaver og  utfordringer.

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingskode sykepleier 717400

Lønn etter gjeldende tariff med funksjonstillegg for turnusarbeid

Tiltredelse etter avtale 

Gratis parkering

Diverse velferdsordninger som treningssenter, elsykkel leasing og mye mer