• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5412367
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 01.12.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Sykepleiere i Hjemmebaserte tjenester i Halden Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli vår nye kollega?

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi benytter LMP som arbeidsverktøy. Enheten drifter prosjekter mot sårbare eldre, har trivselskoordinator for hjemmeboende eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi mot økt bruk av ulik velferdsteknologi.

Vi har følgende ledige stillinger:

-          2 stk. 100% sykepleier med arbeid hver 3. helg

-          3 stk. 100% rekrutteringsstillinger for sykepleiere med arbeid hver 3. helg

Beskrivelse om rekrutteringsstilling:

Rekrutteringsstilling menes rekruttering for å dekke opp for sommerferieavviklingen. 

Fra 1. september, eller så snart ferieavviklingen er over, innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier, faste eller vikariater. Ev. overskytende del av stilling legges fast i turnus og blir en buffer som kan dekke inn fravær.

Ved tidlig ansettelse (vinter/ vår) kan siste års studenter som søker og tilbys slik rekrutteringsstilling også tilbys fast helgestilling frem til endt studie og tiltredelse i større fast stilling.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Helhetlig oppfølging av brukerne, dokumentasjon, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Delta i prosjekter som igangsettes i enheten.

Kvalifikasjoner og utdanning:

· Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder som for eksempel, demens, rus, psykiatri, palliasjon, psykisk sykdom hos eldre.

· Gode norskkunnskaper

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

· Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

· Evne til å tenke helhetlig, være løsningsorientert og å jobbe systematisk og selvstendig i et hektisk miljø

· Gode samarbeidsevner og høy grad av fleksibilitet

· Høy grad av stabilitet og kontinuitet

· Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hva tilbyr vi:

· Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei

· Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen

· En engasjert leder som støtter og inspirerer

· Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover

· Fokus på kompetanseheving og faglig utvikling

· Godt arbeidsmiljø, med kunnskapsrike og trivelige kollegaer

· Ønsketurnus

· 1 oval frihelg

- Mentorordning

Gode lønnsbetingelser:

· Gode lønnsbetingelser (kr. 20 000 over tariff).

· Funksjonstillegg på kr. 20 000 pr. år ved 100% stilling for alle sykepleiere/ i hjemmesykepleien. For deltidsansatte prosentjusteres tillegget i tråd med stillingsstørrelse.

· Kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning

· God kompensasjon for ekstra helger (kr 10 000 pr helg)

· Kommunen har bedriftsavtale med treningssenter som ansatte kan benytte seg av

· Er du nyutdannet betaler kommunen kr 15 000.- til nedbetaling av studielån i inntil 5 år

 · Her kan du lese mer om kommunens rekrutteringstrategi: https://www.halden.kommune.no/tjenester/helseog- mestring/digital- helse- etikk- strategi- og- standard/strategidokument- rekruttering/ 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 - 100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

Aktuelle søkere innkalles fortløpende til intervju

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn ihht lov og avtaleverk

Gyldig politiattest må framvises før tilsetting

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag for lønnsfastsettelse.

Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling.

Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktpersoner:

Anne Kjellin

Avdelingsleder Team 1 i Hjemmesykepleien

mob 45724352

epost anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

 Synnøve Myrvang

Avdelingsleder Team 5 i Hjemmesykepleien

mob 95255446

epost synnove.myrvang@halden.kommune.no

 Daniel Åsberg

Avdelingsleder Team 6 i Hjemmesykepleien

mob 47799147

epost daniel.saeves@halden.kommune.no

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5412367
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 01.12.2023