Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  25.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1236741
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere, avd. lindrende og langtid, Halden Helsehus

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus?

4. avdeling Lindrende og langtid har ledige sykepleier-stillinger:

Sykepleier -100% fast stilling med arbeid hver 3. helg.

Sykepleier -5 langtidsvikariater fra 75-100 % med 6 måneders varighet og arbeid hver 3. helg. Det er stor mulighet for fast ansettelse.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 7 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 30 korttidsplasser, 6 palliative plasser og 18 langtidsplasser, Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral).

4.avdeling består av 6 plasser til palliativ/lindrende behandling og 18 senger for langtidspasienter. Avdelingen har motiverte og faglig engasjerte medarbeidere som har høy kompetanse innenfor alvorlig syke og palliativ behandling. Hver uke er det avsatt tid til etikkrefleksjon som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling. Enhet helsehus har stort fokus på tverrfaglig arbeid og kvalitetsutvikling.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling.

Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene.

Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangsetting av sykepleiefaglige tiltak.

Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet.

Være en pådriver for å gjøre livet så bra som mulig, både for pasientene og pårørende i alle faser av en alvorlig sykdom.

Være en støttespiller for avdelingsleder og øvrige kolleger i enheten.

Veilede øvrig personale vedrørende deres oppgaver og utføringen av disse.

Bidra til å utvikle tjenesten med forslag til og å delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autoriserte sykepleiere, gjerne med relevant videreutdanning

Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

 

Personlige egenskaper

Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus.

Du er god til å arbeide selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.

Du har gode samarbeidsevner, er motiverende, løsningsorientert og fleksibel.

Interesse for fagområdet palliasjon.

Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger.

Du har gode verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak.

Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.

Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes.

Latter og humoristisk sans er noe vi setter pris på i hverdagen.

Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

 

Vi tilbyr:

Tverrfaglig miljø og nettverk.

Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.

Turnusarbeid med 35.5 timers arbeidsuke.

10 000,- ihht rekrutteringsstrategien til Halden kommune i faste stillinger

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside - www.Halden.kommune.no - Ledige stillinger

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Else Marie Breda, Konst. avdelingsleder, mobil: 959 19 967, Else.Marie.Breda@halden.kommune.no