• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5037964
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 28.02.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Sykepleiere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.
Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

I Helseparken har vi nå ledig

• 2 x 100 % stillinger for sykepleiere fra og med 01.05.2023

Helseparken er pr tiden stasjonert i 5. etasje i Helgelandssykehuset Mo i Rana, og består av følgende plasser:
• 7 kommunale rehabiliteringsplasser
• 6 korttidsplasser
• 4 interkommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbud for Hemnes og Rana Kommunes innbyggere.

Personalet i Helseparken består av et tverrfaglig team av fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sykepleiere og hjelpepleiere samt sykepleierstudenter/helsefagarbeiderelever i helge-stillinger.
Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer aktiv rehabiliteringstilnærming.

Kvalifikasjonskrav:
Vi søker etter en person som er pasientorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad.
• Norsk autorisert Sykepleier
• Sykepleierstudenter i 6.semester oppfordres til å søke. Tilsetting vil evt skje under forutsetning av autorisasjon juni 2023.
• Beherske data som arbeidsverktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:
• Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
• Beherske en jobbsituasjon i avdeling med stor «turnover» av pasienter
• Kunnskap og erfaring, innen geriatri og rehabiliteringsarbeid
• Ha interesse og evne til å gå inn i oppgaver styrt av pasientens behov selv om oppgavene tradisjonelt ikke er definert innenfor eget fagområde

Personlig egnethet:
• Du er løsningsorientert, handlekraftig
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende
• Interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
• Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
• Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Stipendordninger ved relevant videreutdanning
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus, fortrinnsvis 2 delt turnus, der enkelte netter kan forekomme.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Avdelingssykepleier Johanne M Johnsen tlf: 751 46032 eller epost: johanne.johnsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 20.03.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  20.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5037964
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 28.02.2023