Ledig stilling

Elverum kommune

Sykepleiere

Offentlig forvaltning

Enhet for hjemmebaserte tjenester er en del av sektor for pleie, rehabilitering og omsorg i Elverum kommune. Enheten består av fire avdelinger.
Avdeling Sør og avdeling Nord yter ordinære hjemmesykepleietjenester. Avdeling Jotuntoppen består av 24 omsorgsleiligheter og her ytes det heldøgnsomsorg for personer med demenssykdom. Avdeling for aktivitet og praktisk bistand yter aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom og praktisk bistand hjemmehjelp. Enheten har totalt ca. 120 årsverk, og til sammen ytes det tjenester til ca. 500 brukere. 

Vi søker fire handlekraftige og engasjerte sykepleiere til å inngå i vår ressurspool og primærgrupper.

Sykepleier har ansvaret for å bistå hjemmeboende pasienter med å ivareta daglige aktiviteter og behov i henhold til gitte prosedyrer og rutiner
i samarbeid med pasient og pårørende.

Tjenesten vår består av ordinær hjemmesykepleie, heldøgns omsorg for personer med demens sykdom.

Per i dag er stillingene 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg, og bistår hjemmesykepleien og heldøgns omsorgen. To av stillingene (80 % og 100 %)  inngår i en ressurspool i hjemmebasert omsorg, noe som innebærer at du vil få muligheten til å bli godt kjent med tjenestene våre.
De to andre stillingene (80 %) inngår i våre faste primærgrupper. Stillingene gir en fin anledning til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet vårt. 

Arbeidsoppgaver:

 • Yte nødvendig helsehjelp til hjemmeboende pasienter
 • Planlegge arbeidsdagen
 • Medikamenthåndtering
 • Daglig dokumentasjon og ansvar for tiltaksplaner
 • Samhandling med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Palliativ omsorg

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Førerkort klasse B
 • Ved tilbud om stilling må gyldig politiattest fremlegges

Personlige egenskaper:

 •  Fleksibilitet og selvstendighet
 •  Har evne til å skape tillit, veilede, motivere og være en pådriver i utviklingsprosesser
 •  Holder deg faglig oppdatert
 •  Er beslutningsdyktig, tydelig og lojal
 •  Er initiativrik og løsningsorientert
 •  Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 •  God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  Personlig egnethet vektlegge

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et godt fagmiljø
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Tiltredelse etter avtale

Annet

 • Elektronisk søknad og cv registreres via våre nettsider. 
 • Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju. 
 • Søkere gjøres oppmerksom på at iht offentlighetslova §25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 • Før ansettelse i Elverum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.