Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere

Offentlig forvaltning

Infeksjonsmedisinsk sengepost søker engasjerte og faglig dyktig sykepleiere som ønsker nye utfordringer. 

100 % fast stilling hvorav av 75 % ved infeksjonsmedisin avdeling og 25 % i heltidspoolen.
Det er mulighet for lavere stillingsprosent om ønskelig, spesifiser gjerne i søknaden hvor stor stillingsstørrelse du ønsker

Døgnområde 2 er en spennende avdeling med høy aktivitet der du vil jobbe med pasienter med mange ulike infeksjonssykdommer. Infeksjonsmedisin er et stort og bredt felt, og man møter pasienter med mange ulike diagnoser. Infeksjoner påvirker pasientene på svært forskjellige måter, noe som innebærer at man opparbeider seg god kompetanse og får mulighet til å utvikle sitt kliniske blikk.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige medarbeidere med fokus på god pasientbehandling.

Døgnområdet har 24 sengerom fordelt over 3 tun, hvor det ene tunet består av kun isolater.

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende i sykehusets lokaler. Spesifiser i søknaden hvor stor stilling du ønsker.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleieroppgaver knyttet til pasienter med infeksjonssykdommer (smittevern, medisinhåndtering, sårstell, blodprøvetaking, dokumentasjon, planlegge og tilrettelegge for hjemmebehandling etc)
 • Bruk av elektroniske meldinger for samhandling med kommunen
 • Være med på forbedringsarbeid og prosessforbedring i avdelingen
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig engasjement og interesse for infeksjonsmedisin
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper innen dokumentasjon, bruk av elektronisk kurve og elektronisk tavle er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, men samtidig en lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i arbeidet
 • Trives i et aktivt arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • Omstillingsdyktig
 • Evne til å bidra positivt inn i et arbeidsmiljø
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring etter behov
 • 5 undervisningsdager per år i turnus
 • Økonomisk kompensasjon for ekstra helger
 • Opplæring og sertifisering til blodprøvetaking
 • En selvstendig, fleksibel, utfordrende og spennende jobb
 • Et faglig spennende og godt arbeidsmiljø
 • Blide og positive medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode arbeidsrutiner med fokus på pasientsikkerhet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.