• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4796937
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 12.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Sykepleier / helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Selfors sykehjem avd. Selforsstua er det fra dags dato ledig:

 • 100% fast stilling som sykepleier 
 • 80% fast stilling for sykepleier - med mulighet for 100% stilling, hvis det er ønskelig.

Helsefagarbeider oppfordres til å søke, og kan ved mangel på kvalifiserte søkere vurderes ansettes i 1 års vikariat. 

Selfors sykehjem er et sykehjem med flotte lokaler.
Ved Selforsstua er det 20 beboere med ulike somatiske sykdommer. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene. Vi jobber med å implementere velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen.
Vi har vennlighet som strategi, og stiller høye krav til kvalitet på tjenesten hvor vi alltid skal ha beboeren i fokus.
Som ansatt har du blant annet anledning til å benytte et godt utstyrt treningsrom med tilhørende badstue og trimbøker på ulike turmål i nærmiljøet

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Varierende og interessante arbeidsoppgaver og spennende faglige utfordringer
• Spennende primærkontaktarbeid med spesielt ansvar og oppfølging av enkelte brukere
• Veiledning av studenter og elever

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier / helsefagbeider
• Kunnskap/ beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som søker utfordringer og som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjenester i Rana kommune.
Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk. Du trives i møtet med pasienter og pårørende. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet. Du er en god rollemodell for dine kollegaer og studenter i praksis.

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering med gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
• Godt arbeidsmiljø og faglig engasjement

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Sykepleiere som jobber innen 'eldreomsorg' har et ekstra lønnstilskudd.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Silje Bakken, tlf.: 95254400 eller epost: siljeandersen.bakken@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 27.11.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  27.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4796937
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 12.11.2022