Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere

Offentlig forvaltning

Ønsker du å bygge kompetanse og bli kjent med flere spennende fagområder på sykehuset?

Ønsker du å jobbe i 100 %?

Bemanningsavdeling har samarbeid med flere spennende seksjoner innenfor somatiske fagområder og psykisk helsevern på sykehuset. Vi søker etter flere sykepleiere til vår bemanningspool. Stillingene passer godt for deg som brenner for flere spennende fagområder, ønsker å bygge bred kompetanse og/eller ønsker en videreutdanning på sikt.

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Vi vektlegger en god dialog med egne medarbeidere og enhetene, slik at oppdragene blir løst på best mulig måte. Bemanningsavdelingen har samarbeid med de fleste somatiske fagområder og akuttmottaket.

Aktuelle kandidater kalles inn fortløpende til intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleieoppgaver innenfor somatiske døgnområder 
 • Sykepleieroppgaver i høyteknologiske miljøer

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kandidater som venter på norsk autorisasjon vil bli vurdert, dokumentasjon fra Helsedirektoratet må legges ved søknaden
 • 2 års sykepleiererfaring for å jobbe innenfor dialyse og akutt mottak
 • Arbeidserfaring fra sykehus er en fordel
 • Generell IKT-kunnskaper. Erfaring med DIPS (elektronisk pasientjournal) er en fordel
 • Innehar gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker et arbeidsforhold hvor du har mulighet til å øke fagkompetansen og få bred arbeidserfaring
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å jobbe i et miljø med fokus på teamarbeid
 • Du evner å jobbe fleksibelt, strukturert og i et høyt arbeidstempo
 • Du viser empati, støtter, lytter og bryr deg om andre
 • Du er selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i sitt arbeid
 • Du trives i et arbeidsmiljø med høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Spennende og faglig utfordrende sykepleieoppgaver innenfor ønsket fagområder i somatikk (medisin/kirurgi/akuttmottak)
 • Tett oppfølging fra bemanningsavdeling i opplæringsperioden
 • For tiden 3-delt ønskeplan med arbeid 3. hver helg og planlagt tid til fagutvikling
 • Opplæringsprogram for nyansatte
 • Opplæring innenfor dialyse der aktuelt
 • Lønnskompensasjon for frivillig arbeid av ekstra helger (kr 60 000 for 6 ekstra helger i året)
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.