• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3941919
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Sykepleiere

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus søker sykepleiere til både vikariater og faste stillinger i 100 %. Intermediæravdelingen, Avdeling C1, byr på mange ulike og interessante sykepleiefaglige og etiske utfordringer. Vi ønsker deg som vil være med og utvikle framtidas kommunale helse- og omsorgstjenester. I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». 

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og sykehjem med 8 pleieavdelinger, legeavdeling, laboratorium og kjøkken. Sykepleieren har kontinuerlig fokus kunnskapsbasert praksis, på fagutvikling og har ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Kollegastøtte, læring og refleksjon er også viktig for avdelingen og arbeidsfellesskapet. 

Avdelingen har kommunale og regionale intermediærplasser for Lillehammer, Øyer, og Gausdal. I tillegg til korttidsplasser, er det 2 KAD plasser, totalt 21 plasser. Pasientene har ulike og sammensatte helseplager, akutte og kroniske. Vi driver tverrfaglig samarbeid med fokus på brukermedvirkning, måloppnåelse og tidlig involvering for utskriving tilbake til eget hjem. Sykepleieutøvelsen er aktivt knyttet til utredning, behandling, rehabilitering og lindring i nært samarbeid med lege, fysioterapeut og innsatsteam. Arbeidsmiljøet er dynamisk, livlig og faglig spennende. Det er et bredt samarbeid med helsetjenestene i regionen og med spesialisthelsetjenesten. Vi søker etter deg med bred faglig interesse, gjerne også med erfaring og videreutdanning.  

Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utøvelsen av sykepleierfaget på vakt. 
 • Iverksette, evaluere og korrigere tiltak. 
 • Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon. 
 • Ansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
 • Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling. 
 • Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket. 
 • Vise respekt og omtanke for pårørende.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper og tjenester er sentralt for å sikre brukerne riktig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som sykepleier i Norge.   
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for å kunne:
  • yte forsvarlig helsehjelp
  • beherske medisinske termer
  • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Bestått norsk språkprøve B2-nivå, muntlig og skriftlig 
 • Generelle dataferdigheter, minimum å beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
 • Med sykepleiernes autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. 
 • Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
 • Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
 • Sykepleieren har kontinuerlig fokus på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper:

 • Du mestrer å jobbe selvstendig
 • Du er fleksibel ,samarbeidsvillig og positiv
 • Du liker utfordringer og tar ansvar
 • Du er inkluderende 
 • Du bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø                                                                               
 • Du har helse til over tid å stå i de utfordringer som stillingen innebærer   

Vi tilbyr:

 • Du får mulighet for spesialisering etter interesse- og kompetansefelt
 • Du får gode permisjons og -stipendordninger for videre kompetanseutvikling                                                                                                                                                  
 • Du får kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i ht. lokal avtale
 • Det er gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Det er full barnehagedekning i kommunen
 • Du vil få mange gode kollegaer 
 
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3941919
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune