Sykepleiere / vernepleiere 2 x 100 % fast

Røros kommune

Kort om stillingene

Vi har ledig to faste 100 % stillinger som sykepleiere / vernepleiere ved hjemmebaserte tjenester. Stillingene følger turnus og har for tiden arbeid hver tredje helg.

Om oss

Hjemmebaserte tjenester er en av 12 virksomheter i Røros kommune. Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av avdelingene. Hjemmebaserte tjenester har til sammen 56 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter.

Kvalifikasjoner
 • sykepleier / vernepleier med godkjent norsk autorisasjon
 • ønskelig med arbeidserfaring fra sykehus eller kommunal pleie- og omsorgstjeneste
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • førerkort kl. B
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Gerica og Gat
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste, delta i utreding, pleie og behandling
 • ansvar for istandsetting, kontroll og utdeling av legemidler
 • selvstendig og et overordnet ansvar for dokumentasjon
 • ansvar for hverdagsmestring, støttesamtaler og oppfølging av medisinske forhold 
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • fleksibel og løsningsorientert
 • god på samarbeid 
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 23.08.21

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Grete Kokkvoll tlf. 95993017, epost anne.grete.kokkvoll@roros.kommune.no, eller virksomhetsleder Nina Leer Harborg tlf. 92 22 13 24, epost: nina.leer.harborg@roros.kommune.no.

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.