Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere 100 % fast stilling 

Offentlig forvaltning

Ser du etter en fast stilling som sykepleier i et variert og dynamisk sykehusmiljø? 

Du blir en del av Bemanningssenterets bemanningspool, og stillingen innebærer arbeid ved flere seksjoner på Bærum sykehus. 

Hva kan du forvente som ansatt i vår bemanningspool?

 • Du vil arbeide ved, og bli godt kjent med flere avdelinger, noe som vil gi deg en bred og allsidig fagkompetanse.
 • Du får anledning til å delta på skreddersydde fagdager i regi av Bemanningssenteret, i tillegg vil du få delta på avdelingenes egne fagdager.
 • Du ansettes i fast 100 % stilling og blir knyttet til vårt Bemanningssenter, men i det daglige vil du kjenne på en sterk tilhørighet til "ditt" sykehus og "dine" avdelinger/seksjoner.
 • Du får anledning til å være med å påvirke din egen turnus.
 • Du vil få et fleksibilitetstillegg for arbeid på flere avdelinger/seksjoner.

Bærum sykehus ligger sentralt til, med flere typer offentlig transport som tar deg raskt til oss fra alle retninger. Sykehuset er akuttsykehus for "gamle" Asker og Bærum kommuner og har i tillegg et solid og sterkt fag- og forskningsmiljø! Dette er et sykehus hvor du får raskt overblikk, og du vil knytte gode kontakter på tvers av hele sykehuset.

Hvem er du?

Vi tenker at du er en som evner å omstille deg raskt og ser gleden i å kunne samarbeide med dyktige og hyggelige kollegaer på den vakten du skal dekke til enhver tid.
Vi tror at du vil både lykkes og trives i vår bemanningspool om du liker å knytte gode relasjoner og ved at du trives med varierte fagfelt og ulike pasientgrupper. I denne stillingen vil du ha en viktig rolle i å bidra til at sengepostene får nødvendig hjelp og støtte ved fravær i egen grunnbemanning. 

Du vil møte mange ulike pasientgrupper og tilegne deg erfaring fra flere forskjellige type fagfelt, og vil gjennom dette utvikle en bred og allsidig kompetanse.

Hvem er vi?

Bemanningssenteret rekrutterer og formidler per i dag pleiepersonell til helseforetakets sengeposter/ døgnseksjoner til både våre somatiske klinikker og klinikk for psykisk helse og rus (PHR). Vi har ansvar for tilkallingsvikarer, trainee-sykepleiere og våre to bemanningspooler med fast ansatte sykepleiere og helsefagarbeider til hhv. somatiske klinikker og PHR.

Høres dette  ut som en spennende mulighet, tar vi gjerne imot din søknad!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter innenfor flere fagfelt ved ulike avdelinger/ seksjoner
 • Medikamenthåndtering 
 • Oppfølging og veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Pasientadministrativt arbeid
 • Du vil ha ansvar for pasienter og deres pårørende, og være en aktiv deltaker i pasientens behandlingsforløp
 • Du vil være en avgjørende bidragsyter i observasjon av pasientens symptombilde, atferd og funksjonsevne

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Søkere med videreutdanning er velkommen til å søke
 • Erfaring fra somatikk og spesialisthelsetjenesten er ønskelig, men søk gjerne uansett om du har andre erfaringer!
 • Gode språkegenskaper i minst ett skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss at du er...

 • Fleksibel og initiativrik 
 • Ansvarsfull og bevisst din rolle som sykepleier
 • Strukturert og effektiv

Har du tillegg gode relasjonelle- og kommunikative ferdigheter og trives i en dynamisk og variert arbeidshverdag, tenker vi at du vil passe veldig bra inn i vår bemanningspool. 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En fremtidsrettet arbeidsplass med faglige sterke kollegaer
 • 100% fast stilling i 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg
 • En turnus med påvirkningsmulighet
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibilitetstillegg 
 • God og individuell opplæring
 • Egen kontaktperson i Bemanningssenteret lett tilgjengelig
 • Internundervisning, veiledning og refleksjonsarenaer
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i velferdsforening, med tilbud innen kultur, trening og leie av feriebolig i inn/utland