Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sykepleiere 100%, Fast

Offentlig forvaltning

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier gjerne med relevant videreutdannelse 
- 3. års sykepleierstudenter kan også søke, under forutsetning av at du får norsk autorisasjon som sykepleier før du begynner i jobben 
- Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.  
- Personlig egnethet vektlegges  
- Gode it-kunnskaper
- Være oppdatert innen eget fagområde

Personlige egenskaper:

- Du er faglig engasjert og har interesse for ny læring.
- Du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs.
- Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.
- Du har evne til å gi og ta imot veiledning.
- Du har gode etiske og faglige holdninger.
- Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere utfra avdelingens ressurser.
- Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos pasientene.
- Du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus.                                                                                                                                                                                                                - - Du er handlings- og løsningsorientert   
- Det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer

Vi tilbyr:

 - 2 faste stillinger, 100 %. for tiden med arbeid  hver 3. helg.
- Godt og stabilt arbeidsmiljø med god sykepleiedekning på avdelingen
- mange varierende utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
- Internundervisning og tilgang til e-læring
- Haugesund kommune har gode velferdsordninger
- IA-bedrift                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Gratis parkering     

- God senioravtale for deg som er  fylt 62 år                                                                                                                                                                                                                                      - Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige lønnsbetingelser
-Startpakke for sykepleiere som flytter til  kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000 utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20000.- utbetales  dersom sykepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000.- etter ett år medfører bindingstid på ytterliggere ett år