• Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3942243
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleiere 100 % 

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver:

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da noen av våre kollegaer har flyttet på seg  ønsker vi å ha deg med på laget.
Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling.  Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling.
Visjonen til Udland omsorgssenter er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er på pasientenes behov og bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi utøver. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet og er opptatt av at Udland omsorgssenter skal være en trygg og god plass for de som bor her, og for deres pårørende.

 • som sykepleier hos oss har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon, sykepleiedokumentasjon og legevisitt.
 • samhandling med pårørende og andre instanser 
 • samarbeide tett med annet helsepersonell og delegere oppgaver ut i fra kompetanse. 
 • du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. 
 • dele kunnskap, samt veiledning av kollegaer, studenter og nyansatte. 
 • hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer  
 • du bidrar til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid
 • være en god rollemodell og bidra til at enhetens visjon og mål følges

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som sykepleier gjerne med relevant videreutdannelse 
 • 3.års sykepleiestudenter kan også søke, under forutsetning av at du får norsk autorisasjon som sykepleier før du begynner i jobben
 • norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig  
 • gode it-kunnskaper
 • personlig egnethet vektlegges  
 • tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.  

Personlige egenskaper:

 • du er faglig engasjert og har interesse for ny læring 
 • du er handlings- og løsningsorientert
 • du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs. 
 • du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • du har evne til å gi og ta imot veiledning
 • du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere utfra avdelingens ressurser
 • du har evne til å tenke helhetlig og ha pasienten i fokus
 • du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus
 • det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer

Vi tilbyr:


  - godt og stabilt arbeidsmiljø med god sykepleiedekning 
  - interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
  - internundervisning
  - den ene stillingen er et vikariat, men kan gjøres om til fast. 
  - Haugesund kommune har gode velferdsordninger
  - IA-bedrift
  - gode pensjonsordninger og konkurransedyktige lønnsbetingelser
  - startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg
 
 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3942243
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune